He explains his Patents and his Processes against Judges of court of
appeal and 
against Judges of district court – of Düsseldorf - Germany

Dr.-Ing. Th. SARTOROS

Dr. Ing. Th. Sartoros Patente

DE102010015501B4

Mechanismus
von
Antikythera

DPMA-Nr.:
pdf.symbol
102010015501.2

DE000002448469C2 2Regelbare-Doppelwirkende-
Radialflügelzellen-
Pumpe

DPMA-Nr.:
pdf.symbol
P 24 48 469.3

DE 4010764 A1Regelbares-dreiwellen-hygrostatisches- differential-planeten-getriebe
pdf.symbol
DE 4010764A1

 

DE 4014241 A1
Hydrostatisches-selbstsperrendes- differential-planeten-getriebe
pdf.symbol
DE 04014241A1

 

Η ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ `ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ" DPMA Nr. 10 2010 105 501
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗΝ 265.000,-- € + 19% ΦΠΑ

PATENT "ANTIKYTHERA MECHANISM" TO SELL DPMA Nr. 10 2010 105 501

PRICE 265.000,-- € + 19% Tax (MWSt)

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019 19:03

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Χαιρόμαστε πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την επιχείρησή μας. Η προστασία δεδομένων είναι από τις υψηλότερες προτεραιότητες της Διοίκησης της Dr.Ing. Theodor Sartoros. Η χρήση των ιστοσελίδων της Dr.Ing. Theodor Sartoros είναι δυνατή χωρίς καμία ένδειξη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ειδικές υπηρεσίες της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας μας, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πιθανόν να καταστεί απαραίτητη. Αν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη και δεν υφίσταται νομική βάση γι' αυτήν, ζητούμε τη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή ο αριθμός τηλεφώνου του υποκειμένου των δεδομένων οφείλει να είναι πάντοτε σύμφωνη με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ, GDPR), καθώς και με τους ειδικότερους εθνικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων που είναι εφαρμοστέοι στην Dr.Ing. Theodor Sartoros. Μέσω της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων, η επιχείρησή μας θα ήθελε να ενημερώσει το ευρύ κοινό σχετικά με τη φύση, την έκταση και το σκοπό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε κι επεξεργαζόμαστε. Επιπροσθέτως, μέσω της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων, τα υποκείμενα δεδομένων ενημερώνονται σχετικά με τα δικαιώματά τους.

Ως υπεύθυνη επεξεργασίας, η Dr.Ing. Theodor Sartoros έχει λάβει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται μέσω της ιστοσελίδας. Ωστόσο, κατά τη μετάδοση δεδομένων μέσω Διαδικτύου είναι κατ' αρχήν πιθανό να παρουσιαστούν κενά ασφαλείας, επομένως μπορεί να μην είναι δυνατή η εγγύηση απόλυτης προστασίας. Για το λόγο αυτό, κάθε υποκείμενο δεδομένων είναι ελεύθερο να μεταβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς εμάς με τη χρήση εναλλακτικών μέσων, π.χ. μέσω τηλεφώνου.

1. Ορισμοί

Η δήλωση προστασίας δεδομένων της Dr.Ing. Theodor Sartoros βασίζεται στους όρους που χρησιμοποιούνται από τον Ευρωπαϊκό Νομοθέτη για την υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ, GDPR). Η δήλωσή μας για την προστασία δεδομένων θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή από το ευρύ κοινό, όπως και από τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας. Προς εξασφάλιση αυτού, θα θέλαμε αρχικά να σας εξηγήσουμε την ορολογία που χρησιμοποιείται.

Στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τους κάτωθι όρους:

 • α) Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

  Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 • β) Υποκείμενο των δεδομένων

  Υποκείμενο δεδομένων είναι κάθε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του οποίου επεξεργάζονται από τον εν προκειμένω υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • γ) Επεξεργασία

  Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 • δ) Περιορισμός της επεξεργασίας

  Περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

 • ε) Κατάρτιση προφίλ

  Ως κατάρτιση προφίλ νοείται οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 • στ) Ψευδωνυμοποίηση

  Ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

 • ζ) Υπεύθυνος επεξεργασίας

  Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

 • η) Εκτελών την επεξεργασία

  Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

 • θ) Αποδέκτης

  Αποδέκτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

 • ι) Τρίτος

  Τρίτος είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 • ια) Συγκατάθεση

  Ως συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων νοείται κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

2. Όνομα και διεύθυνση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ, GDPR), άλλων εφαρμοστέων στα κράτη μέλη της Ε.Ε. νόμων σχετικά με την προστασία δεδομένων και διατάξεων σχετικά με την προστασία δεδομένων είναι:

Dr.Ing. Theodor Sartoros

Laddringsweg 15

45219 Essen

Germany

Τηλέφωνο: +49 2054 4073

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.sartoros-dr-ing.de

3. Cookies

Οι ιστοσελίδες της Dr.Ing. Theodor Sartoros χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου αποθηκευμένα σε ένα σύστημα υπολογιστή διαμέσου ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου.

Πολλές ιστοσελίδες και διακομιστές χρησιμοποιούν cookies. Πολλά cookies περιέχουν τη λεγόμενη ταυτότητα cookie (cookie ID). Η ταυτότητα cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό του cookie. Αποτελείται από μια σειρά χαρακτήρων μέσω της οποίας ιστοσελίδες και διακομιστές μπορούν να συσχετιστούν με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου στο οποίο το cookie έχει αποθηκευτεί. Αυτό επιτρέπει τις ιστοσελίδες και τους διακομιστές που έχετε επισκεφθεί να διακρίνουν το πρόγραμμα περιήγησης του υποκειμένου των δεδομένων από άλλα προγραμμάτα περιήγησης που περιέχουν άλλα cookies. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να αναγνωριστεί και να ταυτοποιηθεί χρησιμοποιώντας τη μοναδική ταυτότητα cookie.

Μέσω της χρήσης cookies, η Dr.Ing. Theodor Sartoros παρέχει στους χρήστες της ιστοσελίδας υπηρεσίες πιο φιλικές προς το χρήστη, κάτι που δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τις ρυθμίσεις του cookie.

Με τη χρήση του cookie, οι πληροφορίες και προσφορές στην ιστοσελίδα μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν έχοντας κατά νου το χρήστη. Τα cookies μας επιτρέπουν, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, να αναγνωρίζουμε τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Ο σκοπός της αναγνώρισης είναι να κάνουμε ευκολότερη τη χρήση της ιστοσελίδας από τους χρήστες. Ο χρήστης της ιστοσελίδας που χρησιμοποιεί cookies, δεν χρειάζεται, για παράδειγμα, να εισάγει τα στοιχεία πρόσβασης κάθε φορά που εισέρχεται στην ιστοσελίδα, αφού αυτά ανακτούνται από την ιστοσελίδα και, με τον τρόπο αυτό, το cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή του χρήστη. Το διαδικτυακό κατάστημα θυμάται τα δεδομένα που ο πελάτης εισήγαγε στο ψηφιακό καλάθι αγορών με τη βοήθεια ενός cookie.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αποτρέπει τη χρήση του cookie της ιστοσελίδας μας μέσω της σχετικής επιλογής του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιεί, καθώς και να αρνηθεί οριστικά τη χρήση cookies. Επιπροσθέτως, το ήδη χρησιμοποιούμενο cookie μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου ή άλλου προγράμματος. Αυτή η δυνατότητα υπάρχει σε όλα τα γνωστά προγράμματα περιήγησης διαδικτύου. Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων απενεργοποιήσει την επιλογή του cookie στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί, είναι πιθανό να μην είναι δυνατή η πλήρης χρήση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας μας.

4. Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Η ιστοσελίδα της Dr.Ing. Theodor Sartoros συλλέγει σειρά δεδομένων και πληροφοριών γενικού χαρακτήρα όταν το υποκείμενο των δεδομένων ή αυτοματοποιημένο σύστημα εισέρχεται στην ιστοσελίδα. Αυτά τα δεδομένα κι οι πληροφορίες γενικού χαρακτήρα αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή. Τα δεδομένα που είναι πιθανό να συλλεγούν είναι (1) ο τύπος κι οι εκδόσεις του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) η ιστοσελίδα από την οποία το σύστημα αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας (το λεγόμενο σύστημα παραπομπής, referrer), (4) οι υπο-ιστοσελίδες, (5) η ημέρα κι η ώρα πρόσβασης στην ιστοσελίδα, (6) το πρωτόκολλο διεύθυνσης διαδικτύου (διεύθυνση IP), (7) ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επίθεσης στο πληροφοριακό μας σύστημα.

Κάνοντας χρήση αυτών των δεδομένων και πληροφοριών γενικού χαρακτήρα, η Dr.Ing. Theodor Sartoros δεν εξάγει κανένα συμπέρασμα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Αντιθέτως, αυτές οι πληροφορίες χρησιμεύουν (1) στην ορθή απόδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, (2) τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας και της διαφήμισής του, (3) τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των πληροφοριακών συστημάτων μας και της τεχνολογίας ιστοσελίδων και (4) την παροχή προς τις αρχές επιβολής του νόμου των απαραίτητων πληροφοριών για την ποινική δίωξη σε περίπτωση κυβερνο-επίθεσης. Εξ αυτού, η Dr.Ing. Theodor Sartoros αναλύει στατιστικά δεδομένα και πληροφορίες που έχουν συλλεγεί ανωνύμως με σκοπό την αύξηση του επιπέδου προστασίας και της ασφάλειας των δεδομένων της επιχείρησής μας, καθώς την εξασφάλιση του βέλτιστου επιπέδου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα από τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή αποθηκεύονται ξεχωριστά από όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει το υποκείμενο των δεδομένων.

5. Συνήθης διαγραφή κι αποκλεισμός δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων οφείλει να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο προκειμένου να επιτύχει το σκοπό της αποθήκευσης ή για όσο διάστημα αυτό επιτρέπεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη ή από άλλους νομοθέτες ή κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Αν ο σκοπός της αποθήκευσης δεν επιτυγχάνεται ή αν η περίοδος αποθήκευσης που προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη ή άλλο αρμόδιο νομοθέτη λήξει, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλείονται από την επεξεργασία ή διαγράφονται σύμφωνα με όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.

6. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

 • α) Δικαίωμα επιβεβαίωσης

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα επιβεβαίωσης, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να έρθει σε επαφή με οποιονδήποτε εργαζόμενο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • β) Δικαίωμα πρόσβαση

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη για ελεύθερη πληροφόρηση, ανά πάσα στιγμή, από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που βρίσκονται αποθηκευμένα και τον/την αφορούν, καθώς και λήψης αντιγράφου των πληροφοριών αυτών. Επιπλέον, οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες και οι Κανονισμοί δίνουν στο υποκείμενο των δεδομένων το διακίωμα πρόσβασης στις ακόλουθες πληροφορίες:

  • τους σκοπούς της επεξεργασίας,
  • τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
  • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,
  • όπου αυτό είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
  • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,
  • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
  • όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους,
  • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

  Επιπλεόν, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το αν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μεταβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό. Σε περίπτωση που συμβαίνει αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης για τα κατάλληλα μέσα διασφάλισης που λαμβάνονται κατά τη μεταφορά.

  Αν υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να επωφεληθεί του δικαιώματος πρόσβασης, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να έρθει σε επαφή με υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • γ) Δικαίωμα διόρθωσης

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη να απαιτει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.

  Αν το υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση του δικαιώματος διόρθωσης, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να έρθει σε επαφή με υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • δ) Δικαίωμα διαγραφής ("δικαίωμα στη λήθη")

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον ή την αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κι ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους, καθόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη:

  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων κι, εφόσον, δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παρανόμως.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεγεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

  Εάν χωρεί εφαρμογή μίας εκ των ανωτέρω αναφερόμενων περιπτώσεων και το υποκείμενο των δεδομένων εκφράσει την επιθυμία διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί η Dr.Ing. Theodor Sartoros, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή να έρθει σε επαφή με υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Κάθε υπάλληλος της Dr.Ing. Theodor Sartoros οφείλει να εξασφαλίσει την άμεση συμμόρφωση με το αίτημα διαγραφής.

  Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι το υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην έκταση που η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη. Υπάλληλος της Dr.Ing. Theodor Sartoros θα διασφαλίσει τη λήψη των κατάλληλων μέτρων σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση.

 • ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

  • Η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους.
  • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας,αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει εκφράσει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

  Εφόσον ισχύει μία από τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις και το υποκείμενο των δεδομένων εκφράσει την επιθυμία περιορισμού της επεξερφασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί η Dr.Ing. Theodor Sartoros, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή να έρθει σε επαφή με υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Κάθε υπάλληλος της Dr.Ing. Theodor Sartoros οφείλει να εξασφαλίσει την άμεση συμμόρφωση με το αίτημα περιορισμού της επεξεργασίας.

 • στ) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Αυτός ή αυτή έχει ακόμα το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθόσον η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση που έχει δοθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ή σε συμβόλαιο σύμφωνο με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων κι η επεξεργασία διεξάγεται με αυτοματοποιημένα μέσα, στην έκταση που η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση εργασίας προς το δημόσιο συμφέρον ή την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει αποδοθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

  Επιπλέον, κατά την ενάσκηση του δικαιώματος στην φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητά τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας προς άλλο, όταν αυτό είναι τεχνικώς εφικτό και δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων.

  Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να έρχεται σε επαφή με υπάλληλο της Dr.Ing. Theodor Sartoros.

 • ζ) Δικαίωμα εναντίωσης

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (ε) ή (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Το ίδιο ισψύει και στην κατάρτιση προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.

  Η Dr.Ing. Theodor Sartoros οφείλει να μην υποβάλλει πλέον σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση εναντίωσης, εκτός αν μπορεί να αποδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

  Αν η Dr.Ing. Theodor Sartoros επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον ή την αφορούν και σχετίζονται με την εν λόγω εμπορική προώθηση. Το ίδιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση κατάρτισης προφίλ στην έκταση που σχετίζεται με την εν λόγω άμεση εμπορική προώθηση. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων από την Dr.Ing. Theodor Sartoros για άμεση εμπορική προώθηση, η Dr.Ing. Theodor Sartoros δεν μπορεί να υποβάλλει πλέον σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους εν λόγω σκοπούς.

  Επιπλέον, το υποκείμενο δεδομένων, για λόγους που αφορούν την δική του/ της ιδιαίτερη περίπτωση, έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί στην επεξεργασία από την Dr.Ing. Theodor Sartoros των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, εκτός αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος προς εξυπηρέτηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος.

  Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης, το υποκείμενο δεδομένων μπορεί να έρχεται ανά πάσα στιγμή σε επαφή με υπαλλήλους της Dr.Ing. Theodor Sartoros. Επιπλέον, το υποκείμενο δεδομένων είναι ελεύθερο στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών και με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/58/ΕΚ να ασκεί το δικαίωμά του να αντιταχθεί με αυτοματοποιημένα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

 • η) Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τον/την αφορούν ή τον/την επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, καθόσον η απόφαση αυτή (1) δεν είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπεύθυνου επεξεργασίας ή (2) δεν επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των εννόμων συμφερόντων ή (3) δεν βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

  Αν η απόφαση (1) είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομέων και του υπεύθυνου επεξεργασίας ή (2) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η Dr.Ing. Theodor Sartoros οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να προφυλάξει τα δικαίωματα, τις ελευθερίες και τα έννομα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον του δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης από την πλευρά του υπευθύνου επεξεργασίας, έκφρασης άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα που αφορούν την αυτοματομοιημένη λήψη αποφάσεων, αυτός ή αυτή έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με υπάλληλο της Dr.Ing. Theodor Sartoros.

 • θ) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη προς ανάκληση ανά πάσα στιγμή της συγκατάθεσής του στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, αυτός ή αυτή έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με υπάλληλο της Dr.Ing. Theodor Sartoros.

7. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Facebook

Στην παρούσα ιστοσελίδα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία της επιχείρησης Facebook. Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο.

Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας χώρος κοινωνικής συνάθροισης στο διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα, που επιτρέπει συνήθως τους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων κι εμπειριών ή να επιτρέπει τη διαδικτυακή κοινότητα να παρέχει προωσπικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες. Το Facebook επιτρέπει στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να δημιουργούν προσωπικά προφίλ, να μεταφορτώνουν φωτογραφίες και να δικτυώνονται μέσω αιτημάτων φιλίας.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το Facebook είναι η Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States. Αν ένα πρόσωπο διαμένει εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Καναδά, υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Με την είσοδο σε επιμέρους σελίδες αυτού του ιστότοπου που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του Facebook (Facebook plug-in) το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων καλείται αυτομάτως να κάνει λήψη της προβολής του στοιχείου του Facebook μέσω του πρόσθετου Facebook. Σύνοψη όλων των Facebook plug-ins υπάρχει στην ιστοσελίδα https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook αναγνωρίζει ποια υποσελίδα της ιστοσελίδας μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Αν το υποκείμενο των δεδομένων είναι την ίδια στιγμή συνδεδεμένο στο Facebook, το Facebook ανιχνεύει κάθε φορά που το υποκείμενο των δεδομένων εισέρχεται στην ιστοσελίδα μας - και καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του σε αυτή -ποια συγκεκριμένη υποσελίδα της ιστοσελίδας μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτή η πληροφορία συλλέγεται μέσω του στοιχείου του Facebook και συσχετίζεται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Facebook του υποκειμένου των δεδομένων. Αν το υποκείμενο των δεδομένων πατήσει πάνω σε ένα από τα στοιχεία Facebook που έχουν ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα μας, π.χ. το κουμπί "Like", ή αν υποβάλει ένα σχόλιο, τότε το Facebook αντιστοιχίζει αυτήν την πληροφορία με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Facebook του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Το Facebook λαμβάνει πάντοτε, μέσω του στοιχείου Facebook, πληροφορίες σχετικά με μια επίσκεψη του υποκειμένου των δεδομένων στην ιστοσελίδα μας, οποτεδήποτε το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Facebook κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην ιστοσελίδα μας. Αυτό συμβαίνει ανεξαρτήτως αν το υποκείμενο των δεδομένων επιλέγει το στοιχείο του Facebook ή όχι. Αν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί αυτή τη μετάδοση πληροφοριών προς το Facebook, τότε αυτός ή αυτή μπορεί να την αποτρέψει αν αποσυνδεθεί από το λογαριασμό του/της στο Facebook πριν την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Οι κατευθυντήριες γραμμές του Facebook για την προστασία των δεδομένων, που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://facebook.com/about/privacy/, παρέχουν πληροφορίες για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Facebook. Επιπλέον, επεξηγούν ποιες επιλογές παρέχει το Facebook για την προστασία της ιδιωτικότητας του υποκειμένου των δεδομένων. Διαθέσιμες είναι επίσης επιλογές διαμόρφωσης που επιτρέπουν τον τερματισμό της μετάδοσης δεδομένων προς το Facebook. Αυτές τις εφαρμογές μπορεί να χρησιμοποιήσει το υποκείμενο των δεδομένων προκειμένου να τερματίσει τη μετάδοση δεδομένων προς στο Facebook.

8. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Matomo

Στην παρούσα ιστοσελίδα ο υπεύθυνος επεξεργασίας έει ενσωματώσει το στοιχείο Matomo. Το στοιχείο Matomo είναι ένα ελεύθερο εργαλείο λογισμικού για τη ανάλυση διαδικτύου. Ανάλυση διαδικτύου είναι η συλλογή κι αξιολόγηση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών από άλλες ιστοσελίδες. Ένα εργαλείο ανάλυσης διαδικτύου συλλέγει μεταξύ άλλων δεδομένα σχετικά με την ιστοσελίδα από την οποία το υποκείμενο των δεδομένων έφτασε στην ιστοσελίδα μας (την ονομαζομενη σελίδα παραπομπής - referrer), ποιες ιστοσελίδες επισκέφθηκε ή πόσο συχνά και για ποιά περίοδο παρέμεινε σε ορισμένη υπο-σελίδα. Η ανάλυση διαδικτύου χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας και την ανάλυση κόστους - οφέλους της διαδικτυακής διαφήμισης.

Το λογισμικό λειτουργεί στο διακομιστή του υπεύθυνου επεξεργασίας και τα δεδομένα καταγραφής που χρήζουν προστασίας τηρούνται αποκλειστικά σε αυτό το διακομιστή.

Ο σκοπός λειτουργίας του στοιχείου Matomo είναι η ανάλυση των ροών επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας χρησιμοποιεί τα δεδομένα που έχει συλλέξει, μεταξύ άλλων, για την αξιολόγηση της χρήσης της ιστοσελίδας για τη σύνταξη διαδικτυακών αναφορών που δείχνουν τη δραστηριότητα στις ιστοσελίδες μας.

Το Matomo τοποθετεί cookie στο πληροφοριακό σύστημα του υπκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies έχει δοθεί ανωτέρω. Με τη χρήση cookie καθίσταται δυνατή η ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας μας. Με κάθε επίσκεψη επιμέρους σελίδων της παρούυσας ιστοσελίδας, το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων καλείται αυτόματα να υποβάλει μέσω του στοιχείου Matomo προς το διακομιστή μας δεδομένα για το σκοπό της διαδικτυακής ανάλυσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, αποκτούμε γνώση για πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, όπως η διεύθυνση IP του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία βοηθά στην αναγνώριση της προέλευσης των επισκεπτών και των κλικς.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα όπως η ώρα πρόσβασης, η τοποθεσία από την οποία έγινε η πρόσβαση κι η συχνότητα των επισκέψεων στην ιστοσελίδα μας. Με κάθε επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μεταβιβάζονται στο διακομιστή μας. Αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται από εμάς. Δεν μεταβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα προς τρίτους.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, να εμποδίσει την εφαρμογή cookies μέσω της ιστοσελίδας μας, ανά πάσα στιγμή, κάνοντας την αντίστοιχη προσαρμογή του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιεί και, με τον τρόπο αυτό, να αρνηθεί οριστικά την εφαρμογή cookies. Αυτή η προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης θα εμποδίσει το Matomo να εφασμόζει cookie στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από το Matomo μπορεί να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα εναντίωσης στη συλλογή δεδομένων που αφορούν τη χρήση της παρούσας ιστοσεολίδας και συγκεντρώνονται από τη Matomo όπως και στην επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τη Matomo και την ευκαιρία να απαγορευσουν κάθε τέτοια. Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να κάνει την επιλογή "Μην καταγράφετε" στο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου ("Do Not Track").

Ωστόσο, με την τοποθέτηση opt-out cookie είναι πιθανό το υποκείμενο των δεδομένων να μην μπορεί να κάνει πλήρη χρήση των ιστοσελίδων του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Περαιτέρω πληροφορίες κι οι διατάξεις προστασίας δεδομένων που εφαρμόζει το Matomo στο σύνδεσμο https://matomo.org/privacy/.

9. Νομική βάση για την επεξεργασία

Το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση α' του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων αποτελεί τη νομική βάση για τη διαδικασία επεξεργασίας για την οποία λαμβάνουμε συναίνεση για ορισμένο σκοπό. Αν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση συμφωνίας στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι το υποκείμενο των δεδομένων, όπως π.χ. στην περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προμήθεια αγαθών ή για την παροχή υπηρεσίας, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση β του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Το ίδιο ισχύει για τις εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα στην περίπτωση ερωτημάτων σχτικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Αν η εταιρεία μας υπέχει ορισμένη υποχρέωση η οποία απαιτεί την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση γ΄ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν επισκέπτης τραυματιστεί στην εταιρεία μας και το όνομα, η ηλικία, τα δεδομένα της ασφάλισής του ή άλλες πληροφορίες ζωτικής σημασίας γνωστοποιούνται σε γιατρό, νοσοκομείο ή άλλο τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση δ' του Γενικού Κανονισμού Επεξεργασίας Δεδομένων. Τέλος, διαδικασίες επεξεργασίας ενδέχεται να έχουν έρεισμα στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση στ' του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται για εργασίες επεξεργασίας που δεν καλύπτονται από κάποια από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων της εταιρείας μας ή τρίτου, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέτοιες ενέργειες επεξεργασίας επιτρέπονται καθώς αναφέρονται ρητά από τον Ευρωπαίο νομοθέτη. Τέτοιο έννομο συμφέρον θεωρείται ότι υπάρχει όταν το υποκείμενο των δεδομένων είναι πελάτης του υπευθύνου επεξεργασίας (Παράγραφος 47, πρόταση 2 του Προοιμίου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

10. Τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος

Όπου η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση στ' του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, το έννομο συμφέρον μας είναι η επιδίωξη της δραστηριότητάς μας υπέρ της ευημερίας όλων των εργαζομένων και των μετόχων μας.

11. Χρονική περίοδος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιόδου διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η νόμιμη περίοδος αποθήκευσης. Μετά την πάροδο της περιόδου αυτής, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται, στην έκταση που δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκτέλεση ή τη σύναψη της σύμβασης.

12. Παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως νόμιμη ή συμβατική απαίτηση - Προϋπόθεση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης - Υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα - Πιθανές συνέπειες της αδυναμίας παροχής τέτοιων δεδομένων

Καθιστούμε σαφές ότι η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται εν μέρει από το Νόμο (π.χ. από φορολογικές διατάξεις) ή μπορεί να προκύπτει από συμβατικές διατάξεις (π.χ. παροχή πληροφοριών στον αντισυμβαλλόμενο). Ορισμένες φορές ενδέχεται να είναι απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης η παροχή από το υποκείμενο των δεδομένων σε εμάς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία στη συνέχεια θα επεξεργαστούμε. Το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται, για παράδειγμα, να μας παρέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν συνάπτει συμβάσεις με την εταιρεία μας. Η μη παροχή αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να συνεπάγεται την αδυναμία σύναψης της σύμβασης με το υποκείμενο των δεδομένων. Πριν την παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το υποκείμενο των δεδομένων, το υποκείμενο θα πρέπει να έρθει σε επαφή με κάποιον υπάλληλο. Ο υπάλληλος θα ενημερώσει το υποκείμενο αν η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης, αν υφίστατι υποχρέωση παροχής των δεδομένων, καθώς και για τις συνέπειες της μη παροχής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

13. Διαδικασία αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων ή δημιουργίας προφίλ.

This Privacy Policy has been generated by the Privacy Policy Generator of the German Association for Data Protection that was developed in cooperation with Privacy Lawyers from WILDE BEUGER SOLMECKE, Cologne.

Οι επισκέπτες: σήμερα 2 | εχθές 18 | εβδομάδα 131 | μήνας 459 | συνολική 3945

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερες πληροφορίες καλά αρνούμαι