He explains his Patents and his Processes against Judges of court of
appeal and 
against Judges of district court – of Düsseldorf - Germany

Dr.-Ing. Th. SARTOROS

 

Η ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ `ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ" DPMA Nr. 10 2010 105 501
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗΝ 265.000,-- € + 19% ΦΠΑ

PATENT "ANTIKYTHERA MECHANISM" TO SELL DPMA Nr. 10 2010 105 501

PRICE 265.000,-- € + 19% Tax (MWSt)

                                                          ΔΟΡΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΕΣ ΑΙΧΜΕΣ Η Συμμετοχή του Kου HABICH (XAMPIX) στην δικαστική απάτη της 18. Σεπτ. 2007 των δικαστίνων Πρωτοδικείου Strupp-Müller/Engelkamp-Neeser/Galle δια την απόρριψη της επίδοσης της αγωγής 2β ο 271/01 από 5.2.2001 στο κατηγορούμενο κρατίδιο Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας (NRW)   Στα γερμανικά ΜΜΕ δημοσιεύονται συχνά τον τελευταίο καιρό (Σεπτ.-Δεκ. 2018) άρθρα με αποκαλύψεις εγκληματικών κλάν και ο Πρόεδρος Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας εγκωμιάζει τους ερευνητάς και διώκτες εγκλήματος. Από την άλλη μεριά αποσιωπειται η Διαφθορά στις Δημόσιες Γερμανικές Υπηρεσίες.   Στο παρόν άρθρο πληροφορείται ο αναγνώστης λεπτομέρειες πώς εσχεδίασαν και επέτυχαν οι δικαστίνες Mrs Stockschlaeder-Nöll/Mrs Strupp-Müller/Mrs Engelkamp-Neeser/Μr Galle, του Πρωτοδικείου Ντίσελντορφ, με την βοήθεια του υπαλλήλου δικαστηρίου δια τον υπολογισμόν δικαστικών εξόδων Κου Χάμπιχ (HABICH) την δικαστική απάτη στην αγωγή με αρ. Πρωτ. 2β ο 271/01, την 18. Σεπτ. 2007, ως επίσης πως η δικαστίνα Στρούπ-Μιλερ (Strupp-Müller) μετα την συμμετοχή της στην δικονομική απάτη προωθήθηκε το 2008 σε προεδρίνα Συγκλήτου Πρωτοδικείου Ντίσελντορφ.   Παρ΄όλη την λεπτομερή καταγγελία η Εισαγγελία Ντίσελντορφ δεν έδειξε ενδιαφέρον να διαπιστώσει τα καταγγελθέντα δια την δικονομικήν απάτην των δικαστίνων και…
Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 10 Μαρτίου 2019 07:50
                                            AKTENMANIPULATION des LG-D´dorf Az 2b o 271/01                          WIE VERSCHWAND AUS DER AKTE DIE SOFORTIGE BESCHWERDE DATIERT 09. OKT. 2007                                GEGEN DEN BESCHÄMENDEN LG-BESCHLUSS VOM 18. SEPT. 2007                                      gez. STRUPP-MÜLLER/ENGELKAMP-NEESER/GALLE     Nach vollständiger Zahlung in Dez. 2006 der Gerichtsgebühren fürs Az 2b o 271/01 forderte der Kläger die 2b Zivilkammer auf die Klagezustellung vorzunehmen.   Inzwischen hatte die Gerichtskasse D´dorf, auf Bitte vom 21.4.2006 der Fr. Stockschlaeder-Nöll, bereits im Juli 2006 die Gerichtsgebühren fürs Az 2b o 271/01 mit 21.021,77 € ermittelt (GA, Stand Mai 2017, Bl. Nr. 413), aber in einem am 29. Aug. 2007 geschriebenen "Vermerk" des Leiters (HABICH) der Gerichtskasse Düsseldorf für die Richterinnen der 2b Zivilkammer, notierte er, dass "auf die nach dem vorläufig angenommenen Streitwert von  5.374.315,- DM entstandene Verfahrensgebühr KV 1201/1210 i.H.v.        57.315,- DM                    =…
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017 10:15
  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (Με προσθήκες του Μεταφραστή εντός παρενθέσεων δια να γίνει κατανοητό το νόημα του αρχικού κειμένου) Σημείωμα  (δια την αγωγή 2b ο 76/16 Πρωτοδικείου Ντίσελντορφ Γερμανίας) "Ο αιτών διεκδικεί την έγκρισην δια δικαστική οικονομική βοήθεια δια προβλεπόμενη αγωγή (2b ο 76/16) δια αποζημιώσεις, εξ αιτίας παραβιάσεων νόμων (στρεψοδικίες) και παραλείψεις καθήκοντος δημοσίων υπαλλήλων (Δικαστών), σύμφωνα με την § 839 Εδάφιο 1, Αστικού Κώδικα (BGB), και άρθρο 34 Συντάγματος (GG). Τις διεκδικήσεις του στηρίζει στην αγωγή 2b ο 271/01. Το ολομελές της Συγκλήτου (2b) εκδίκασε στην ρηθείσα αγωγή τα αιτήματα του Κατήγορου και τα απέρριψε με το (λανθασμένο) αιτιολογικό της εγερθείσης αντέκλισης της Παραγραφής. Η Σύγκλητος (2b) αιτιολόγισε ουσιαστικά την απόρριψη των αιτημάτων του ενάγοντος, (στηριζόμενη στην εσφαλμένη υπόθεση) ότι εξ αιτίας της ελλειπούς και μη ικανοποιητικής πληρωμής όλων των δικαστικών εξόδων, δεν ήτο δυνατή η επίδοση της αγωγής (2b ο 271/01) στον κατηγορούμενο (Ομοσπονδιακό κρατήδιο Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας NRW), πριν την λήξη της προθεσμίας της Παραγραφής. Οι δικαστίνες και δικαστές (Κυρία Stockschlaeder-Nöll/Κυρία Gundlach/Κύριος Frank) που έλαβαν μέρος στην εκδίκαση (της αγωγής 2b ο 271/01), μπορούν να αποκλεισθούν από προσεχείς αποφάσεις αφορούσες το αίτημα παροχής δικαστικής βοήθειας στην παρούσα αγωγή (2b ο 76/16), σύμφωνα με την § 41 Αρ. 1,…
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016 22:34
Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2015 18:17

Komplotte der LG/OLG-Richter D´dorf gegen GVG

Komplotte der LG-/OLG-Richterinnen zur Unterhöhlung des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG)     Das Ergebnis der richterlichen WILLKÜR wird am Beispiel des Missbrauchs des Gerichts-verfassungsgesetzes seitens der Justiz und Behörden der BRD, in einer Periodevon 15 Jahren, gezeigt.   Hauptakteure sind mehr als 30 Richterinnen des Landgerichts (LG-) Düsseldorf der 2b Zivil-kammer und mehr als 15 Richter des 11. Senats und des 18. Senats des Oberlandesgerichts (OLG) Düsseldorf, (die im Folgenden benannt werden), die das GVG massiv verletzt haben um u.a. die Befriedigung aus der persönlichen Geltung zu spüren, und die Klagen des Bürgers gegen Missbrauch des Rechts seitens der Richter, zu eliminieren.   Nicht nur das GVG verpflichtet die Staatsdiener (in der Justiz), die dort festgesetzten demo-kratischen Regeln einzuhalten und das Recht zu stärken. Auch in BGB und ZPO sind festeRegeln enthalten, wonach die ausgeglichene Rechtsprechung gewährt wird.   Stattdessen bilden sich Gruppen bei der Justiz, die miteinander wie die kommunizierende Röhre funktionieren, und unterhöhlen das geltende Recht, um persönliche Vorteile zu ergattern, oder Rachegefühle gegen den prozessierenden Bürger umzusetzen.   Im Folgenden wird gezeigt wie § 75 und § 122 GVG von LG-/OLG-Richtern missachtet werden. Der § 75 GVG gilt für Landgerichte und bestimmt: „Die Zivilkammer sind, soweit nicht nach den…
Betr.: Az 2b o 258/14; PKH vom 26. Dez. 2014 für künftige Entschädigungsklage gegen das LandNRW, vertreten durch das Justizministerium und dieses vertreten durch den Generalstaatsanwalt Düsseldorf, wegen des Schadens verursacht an den Kläger(Ingenieur + Erfinder) seitens der OLG-Richterin Fr. Baan bedingt durch dieVerschleppung der Beschwerdeverfahren, früher bzw. seit Sept. 2009 tätigbeim 11. Senat OLG-D´dorf und seit Mai 2012 als Berichterstatterin fürdie beim 18. Senat des OLG-D´dorf rechtshängigen Beschwerdeverfahrendes Klägers. Anträge siehe Ende des vorliegenden Schriftsatzes.   Zusätzliche Begründung der Kausalität und des Schadens werden nach Bekanntgabedes Az und der Stellungnahme des GenStAnw ergänzt. Die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Klägers sind dem Gericht sehrgut bekannt. Andernfalls die Vordrücke zur Erklärung hierher nachsenden.   Sehr geehrte Dame und Herren Der Kläger nimmt das Land NRW wegen Amtshaftung in Anspruch; es wird geltend gemacht, dass die Fr. Baan ursprünglich d.h. seit 23.9.2009 tätig beim OLG-D´dorf 11. Senat und seit Mai 2012 als Berichterstatterin in den Beschwerdeverfahren des Klägers, rechtshängig beim 18. Senat eingesetzt, durch ihre Rechtsbeugungen in den letzten Jahren und durch die praktizierte Blockade in mehreren Verfahren u.a. in der Amtshaftungsklage LG-Az 2b o 271/01, den Kläger beruflich (d.h. zur Realisierung seiner Patente u.a. „Antikythera Mechanism"), finanziell und sozial geschädigt…
Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019 09:21
Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014 12:30

Newsletter

Νεωτερες Ειδησεις απο την αγωγη δια αποζημιωση με αρ. Πρωτ. 2β ο 271-01 Πρωτοδικειου Ντισελντορφ Γερμανιας
Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014 12:11

ARTIKEL versetzt in NEWSLETTER

   
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015 12:30
     
Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 11 Μαϊος 2014 20:00
     
Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 11 Μαϊος 2014 20:03
                                            ΤΟ ΑΡΘΡΟ   ΓΙΑΤΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ                  ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                            "ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ"     ΚΟΙΤΑΞΕ ΕΚΕΙ
Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 02 Φεβρουαρίου 2015 22:35
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014 23:04

Η Εφορία και η Δικαιοσύνη

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2015 13:55

Οι επισκέπτες: σήμερα 2 | εχθές 19 | εβδομάδα 78 | μήνας 343 | συνολική 1443

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερες πληροφορίες καλά αρνούμαι