He explains his Patents and his Processes against Judges of court of
appeal and 
against Judges of district court - of Düsseldorf - Germany

Dr.-Ing. Th. SARTOROS

Dr. Ing. Th. Sartoros Patente

DE102010015501B4

Mechanismus
von
Antikythera

DPMA-Nr.:
pdf.symbol
102010015501.2

DE000002448469C2 2Regelbare-Doppelwirkende-
Radialflügelzellen-
Pumpe

DPMA-Nr.:
pdf.symbol
P 24 48 469.3

DE 4010764 A1Regelbares-dreiwellen-hygrostatisches- differential-planeten-getriebe
pdf.symbol
DE 4010764A1

 

DE 4014241 A1
Hydrostatisches-selbstsperrendes- differential-planeten-getriebe
pdf.symbol
DE 04014241A1

 

Η ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ `ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ" DPMA Nr. 10 2010 105 501
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗΝ 265.000,-- € + 19% ΦΠΑ

PATENT "ANTIKYTHERA MECHANISM" TO SELL DPMA Nr. 10 2010 105 501

PRICE 265.000,-- € + 19% Tax (MWSt)

FG-Prozesse gegen das Finanzamt Mettmann-D'dorf

Das Finanzamt und die Justiz einer Bananen-Republik der Europäischen Union

L ufficio delle Imposte e la Giustizia d´una Republica di Banane dell´ Unione Europea

Η Εφορία και η Δικαοιοσύνη μιάς Μπανανοδημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης

 

 

Η δικαιοσύνη μιάς Μπανανοδημοκρατίας της Eυρωπαϊκής ένωσης.

                                             ή

πως μερικοί φορολογικοί δικαστές του Ντίσελντορφ/Γερμανία προάγουν και νομιμοποιούν δικαστικές απάτες της εφορίας εναντίον αλλοδαπών, πολιτών της ευρωπαϊκής ένωσης και

στη συνέχεια προστατεύονται εκ μέρους συναδέλφων των δικαστών ανωτέρων δικαστηρίων.

Κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει. έτσι δεν είναι?

Δράστες και τόπος της δικαστικής απάτης

 

Το συγκεκριμένο γεγονός συνέβη στο Ντίσελντορφ της Δυτ. Γερμανίας τον Ιούνιο του 1991, απεκαλύφθη τον Δεκέμβριο του1992, και κατηγγέλθη μεταξύ Ιαν. 93 και Μαϊου 94. Οι υπηρεσίες

της Εισαγγελίας και του Γενικού Εισαγγελέα του Ντίσελντορφ που επελήφθησαν της υπόθεσης δικαιολογούνται οτι δεν ευρίσκουν τους Ντοσιέ με τα δικαστικά έγγραφα, και ετσι δεν διαπιστώνουν καμμία παράβαση για να κινήσουν ποινική αγωγή εναντίον των δραστών και υπευθύνων της δικαστικής απάτης. Αιτήσεις/Μυνήσεις στο Εφετείο γιά να ξεκινήσει ποινική διωξη εναντίον των υπευθυνων της δικαστικής απάτης με δικαστική απόφαση, απορρίπτονται συνεχώς για τυπικούς λόγους; έτσι αποδείχνεται άλλη μία φορά ότι το τυπικό μέρος αξιολογείται περισσότερο από το ουσιαστικό.

Τα γεγονότα

 

Τον Ιούνιο του 1991 διεξάγεται η δίκη ενώπιον της 11. Συγκλήτου του φορολογικού δικαστηρίου του Ντίσελντορφ. Οι αντίδικοι είναι:

Η εφορία του Ντίσελντορφ και ένας ΕλΜηχ Διπλωματούχος Μηχανικός και ανεγνωρισμένος ευρεσιτέχνης, πολίτης της ευρωπαϊκής ένωσης, εγκατεστημένος στη Γερμανία από το 1970; Η εφορία απαιτεί από τον ΕλΜηχ την ένορκη δήλωση όλων των περιουσιακών στοιχείων γιά να γίνει κατάσχεση, εξ αιτίας φορολογικών χρεών, που έχουν προκύψει απο αποδεδειγμένα σφάλματα της εφορίας, μετά απο διπλό υπολογισμό των δηλωθέντων εισοδημάτων, και τα υποθετικά χρέη ανέρχονται στις 155.000,- ΓΜ :Οι δικαστές καλήπτουν την δικαστική απάτη, και 1 έτος μετά την αποκαληψη της απάτης ο προεδρος της Συγκλήτου αυτοκτόνησε ή πέθανε από κακιά αρρώστεια.

Η ρίζα του κακού: τα σφάλματα των ελεγκτών της εφορίας, διπλού υπολογισμού των δηλωθέντων εισοδημάτων ύψους περίπου 222.000,- ΓΜ

Οι ελεγτές της εφορίας που διενήργησαν το 1984-85 τον έλεγχο των δηλωθέντων πόρων των ετών 1980 - 82, διέπραξαν σφάλματα ύψους ΓΜ 511.000 διπλής καταμέτρησης των εσόδων και ακολούθως υποψιάστηκαν τον ΕλΜηχ γιά φοροδιαφυγή. Υποδείξεις, Διαμαρτυρίες, Ενστάσεις που ακολούθησαν, δεν βοήθησαν σε τίποτα. Οι ελεγκτές ήσαν παντελώς πεπεισμένοι για το Κελεπούρι που έπιασαν τα δίχτυα τους. Εκτός τούτου για να λάμψει η επιτυχία τους περισσότερο, δεν εφήρμοσαν τον απαλλακτικό Νόμο περί Ευρεσιτεχνών και ταυτόχρονα αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν ή να εφαρμόσουν την Διακρατική Συμφωνία Ελλάδας + Γερμανίας γιά την αποφυγή Διπλής Φορολόγησης. Η εφορία επιπλέον διέγραψε όλες τις δαπάνες του ευρεσιτέχνη γιά τήν επένδυση που είχε κάνει στην Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο προέκυψαν φανταστικά και ανύπαρκτα χρέη έναντι της εφορίας, και με αυτό το δικαιολογητικό άρχησε την ποινική δίωξη του ΕλΜηχ γιά την υποθετική φοροδιαφυγή. Η προϊσταμένη Διοίκηση/Επιθεώρηση Εφοριών του Ντίσελντορφ που εκλήθη να διευθετήση την διένεξη ευλογούσε τις ενέργειες της εφορίας.

Αποδείξεις των λαθών των ελεγκτών και η πρώτη δικαστική απάτη της εφορίας

Άρ. Πρωτ. Φορολ. Δικαστ. 12 V 255/86

 

Μέσα στους μήνες Ιαν.-Σεπτ. 1986 ακολούθησαν οι αποδείξεις των τερατωδών σφαλμάτων των ελεγκτών της εφορίας. Τον Ιούνιο 1986 οι ελεγκτές υπεύθυνοι της τραγωδίας πείθονται για λάθη διπλής καταμέτρησης εσόδων ύψους 162.500 ΓΜ. και τον Σεπτ. 86 ακολουθούν οι αποδείξεις σφαλμάτων υψους 218.832,35 ΓΜ. Κατά την διάρκεια της πρώτης δίκης αφορούσα την αναστολή της εκτέλεσης πληρωμής /κατάσχεσης των υποθετικών χρεών, η εφορία διαπράτει την πρώτη σκόπιμη δικαστική απάτη. Η εφορία αρνείται την ύπαρξη γραπτών εμπροθέσμων ενστάσεων εναντίον φορολογικών σημειωμάτων που αφορούν το ΦΠΑ των ετών 1980 και 82. Με αυτό το τέχνασμα επιτυγχάνει να γίνουν εισπρακτέοι οι υποθετικοί φόροι απο ΦΠΑ 1980 και 1982. Εξη (6) χρόνια αργότερα δηλ. το 1994 ανακαλύπτει ο ΕλΜηχ την πρώτη δικαστική απάτη και προσκομίζει αποδείξεις απο τις οποίες διαφαίνεται ότι η εφορία 6 φορές στο παρελθόν είχε επιβεβαιώσει την ύπαρξη των εμπροθέσμων ενστάσεων εναντίον φορολο-γικών σημειωμάτων ΦΠΑ 80 και 82, τις οποιες και επεξεργάζεται!!!

Μετά απο μηνυσεις εναντίον της εφορίας για την σκόπιμη και πολύετη απραγία προκύπτουν δύο

δίκες στο Φορολογικό Δικαστήριο Αρ. Πρωτ. 5 Κ 6688/92 και 5 Κ 6191/93 γιά τις οποίες δεν

έχει προσδιορισθεί δικάσιμος ημέρα. Κάτω από το βάρος των αποδείξεων αναγκαστικά η εφορία παραδέχεται οτι δεν υπάρχει θέμα φοροδιαφυγής και υπόσχεται την διόρθωση των λαθών διπλής καταμέτρησης εσόδων, ως επίσης την περάτωση της ποινικής δίωξης για την υποτιθέμενη φοροδιαφυγή; αλλά πότε θα κάνει τις διορθώσεις των σφαλμάτων, η εφορία δεν θέλησε να δεσμευθεί. Εσύ υποψιάζεσαι γιατί δεν δεσμεύθηκε???

Κατασχέσεις αντί γιά διορθώσεις λαθών

 

Μετά τις αποκαλήψεις των λαθών (1986) οι ρεζιλευμένοι ελεγκτές αρχίζουν έναν νέον και ανεπί-τρεπτον έλεγχο μετά τον έλεγχο των ήδη ελεγχθεντων φορολογικών δηλώσεων 79-82 και γράφουν μια δεύτερη έκθεση φορολογικού ελέγχου, την οποία ο ΕλΜηχ απορρίπτει „ σάν έκθεση σκουπίδι“, το δε Υπουργείο Οικονομικών του κρατιδίου Βορείας-Ρηνανίας-Βεστφαλίας αργότερα την απώθησε σάν ακατάλληλη για την φορολόγηση του ΕλΜηχ, λόγω των νέων λαθών.

Μετά από αυτό αρχίζει να οργανώνεται το Club των πραξικοπηματιών της εφορίας, με σκοπό να δώσει ενα καλό μάθημα στόν ΕλΜηχ που τόλμησε να καταγγείλει δημόσια τα σφάλματα μιάς αξιόπιστης και με Κύρος Γερμανικής Υπηρεσίας όπως η εφορία. Εσύ τι νομιζεις, οτι δεν έχουν ικανότητες και Κύρος οι ελεγκτές της γερμανικής εφορίας???

Μετά απο λίγο δηλ τον Αύγουστο 1986 η εφορία κάνει τις πρώτες κατασχέσεις των ισχνών τραπε-ζικών λογαριασμών, παρ όλο που οι ίδιοι ελεγκτές είχαν παραδεχθεί τον Ιούνιο 1986 λάθη διπλου υπολογισμου των εσόδων ύψους 162.500,- ΓΜ, καταστρέφοντας έτσι την δανειοληπτική αξιοπιστία του ΕλΜηχ, Στη συνέχεια τον Νοέμβριο του 86 ενεργεί έλεγχο του ενοικιασμένου διαμερίσματος που μένει η οικογένεια του για κατάσχεση τιμαλφών ή αντικειμένων αξίας, παρόλο πού τον Σεπτέμ-βριο του 86 τα αποδεδειγμένα λάθη της εφορίας ανήρχοντο σε 218.832, ΓΜ. Πίσω απο αυτή την ενέργεια κρύπτεται η πρόθεση της κοινωνικής υποβάθμισης του ΕλΜηχ. Από την άλλη μεριά η Υπηρεσία καταδίωξης φοροδιαφυγής, στο Βούπερταλ, που ενεργοποιήθηκε τον Μάρτιο του 1986 ζητά συνεχώς απο το 86 μεχρι το1990 επιπρόσθετες πληροφορίες απο την εφορία του Ντίσελντορφ γιά τις προσκομισμένες αποδείξεις λαθών διπλής καταμέτρησης δηλωθέντων πορων. Οι πραξικοπημα-τίες της εφορίας αφείνουν σκόπιμα την Υπηρεσία καταδίωξης φοροδιαφυγής απληροφόρητη σχετικά με τις αποδείξεις, και έτσι παραμένει για 5 ολόκληρα χρόνια η ποινική δίωξη εναντίον

του ΕλΜηχ για φοροδιαφυγή.

Ξέρεις τι είναι η Δαμόκλειος σπάθη???

Εξαφάνιση της φορολογικής δήλωσης και πνίξιμο των ανεγνωρισμένων απωλειών κατόπιν οδηγίας του Προϊσταμένου της Εφορίας.

 

Για την επιτυχία του σκοπού των οι πραξικοπηματίες εξαφανίζουν την φορολογική δήλωση του έτους 1985 που παρέλαβαν τον Μάϊο του 1987; Τον δε Φεβρουάριο του 1988 δηλ. 9 μήνες μετά το πνιξιμο της φορολογικής δήλωσης του 85, εκδίδουν φορολογικό σημείωμα πληρωμής φόρων γιά το 1985 με βάση μιά εκτίμηση κερδών μιάς ανύπαρκτης δραστηριότητας του ΕλΜηχ. επιπλέον διαγράφουν όλα τα ανεγνωρισμένα παθητικά των προηγουμένων ετών 1983, 84/86; Παράλληλα με εντολή του Προϊσταμένου της Εφορίας παραμένουν εισπρακτέα τα υποθετικά χρέη που προέρχονται από τα αποδεδειγμένα λάθη διπλού υπολογισμού, γιά την δικαιολόγηση των κατασχέσεων που συνεχίζονται μέχρι το 1994. Παρόλες τις αιτήσεις, και υπομνήματα τα λάθη παραμένουν καταχωρημένα στο λογιστήριο της εφορίας; Θέλεις να ξέρεις γιατί?? τότε συνέχισε την ανάγνωση.  

Το 91 δίκη, με απαίτηση πού βασίζεται στα αποδεδειγμένα από το 1986 λάθη διπλού υπολογισμού εσόδων, για ένορκη κατάθεση και κατάσχεση όλων των περιουσιακών στοιχείων

 

Οι ειδήμονες ασφαλώς θα απορούν, και όμως είναι αλήθεια.

Το Φεβρυάριο του 1988 δηλ. 9 μήνες μετά την σκόπιμη εξαφάνιση της φορολογικής δήλωσης του 1985, και τρείς (3) μόνο ημέρες μετά την έκδοση του εγκληματικου φορολογικού σημειώματος που σκόπιμα βασίζεται στην εκτίμηση κερδών του 1985 μιάς ανύπαρκτης δραστηριότητας του ΕλΜηχ, οι πραξικοπηματίες της εφορίας εγείρουν αγωγή στο φορολογικό δικαστήριο που στηρίζεται αποκλειστικά στα ήδη γνωστά σφάλματα διπλού υπολογισμού των εσόδων 79-82 καί στο εγκληματικό φορολογικό σημείωμα για το 85 που όπως ελεγχθη εκδόθη αφού πρωϊγουμένως επνίγηκε η φορολογική δήλωση του 85 και αγνοήθηκαν τα αναγνωρισμένα παθητικά του 83, 84, 86, και απαιτούν την ένορκη κατάθεση όλων των περιουσιακών στοιχείων, με απώτερο σκοπό την ποινικοποίηση του ΕλΜηχ. Περιττό να ειπωθεί ότι οι κατασχέσεις των επιστρεπτέων φόρων συνεχίζονται. Ο Προϊστάμενος της Εφορίας αποκρούει κατηγορηματικά κάθε ένσταση και διαμαρτυρία και υποκρίνεται οτι όλα διεξήχθησαν κανονικά. Ολα κανονικά σύμφωνα με ένα προσχέδιο? Oχι ισχυρίζεται ο Προϊστάμενος της εφορίας, όλα διεξήχθησαν σύμφωνα με τους κανονισμούς. Είσαι και εσύ της ίδιας γνώμης????

Εκβιαστικές Προτάσεις συμβιβασμού γιά την περάτωση τών μυνήσεων γιά τα λάθη διπλού υπολογισμού εσόδων

 

Τα ενημερωμένα μέλη του Κύκλου Πραξικοπηματιών της Εφορίας διενεργούν το 1988/89 έναν νέο έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων των ετών1983, 84 και 85. Κατά την διάρκεια του 1989 κάνουν δύο προσπάθειες να πείσουν τον ΕλΜηχ να σταματήσει τις μυνήσεις για τα σφάλματα διπλού υπολογισμού εσόδων 79-82 και υποβάλλουν την ακόλουθη εκβιαστική πρόταση:

„Σε περίπτωση πού ο ΕλΜηχ θα δεχθεί να σταματήσει τις αγωγές εναντίον της εφορίας γιά τα λάθη του διπλού υπολογισμού εσόδων, τότε προτίθεται η εφορία να αναγνωρίσει τις επαγγελ-ματικές δραστηριότητες για τις ευρεσιτεχνίες και για την βιομηχανική επένδυση του στην Ελλάδα (ύψους 1,31 εκ. ΓΜ), αναγνωρίζοντας αποσβέσεις 10.000,- ΓΜ/έτος σάν μέγιστες επιτρεπτές αποσβέσεις γιά τα έτη 1980 εως 1984“.

Η εκβιαστική πρόταση γράφεται καμουφλαρισμέ-νη μέσα στην έκθεση φορολογικού ελέγχου των ετών 1983-1985 και επαναλαμβάνεται επίσημα από το Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενστάσεων το Δεκέμβριο του 1989.

Το σκηνικό της κάλυψης της παράνομης εκτίμησης κερδών μιάς ανύπαρκτης επαγγελματικής δραστηριότητας του ΕλΜηχ

 

Επειδή ο ΕλΜηχ απορρίπτει την εκβιαστική πρόταση της εφορίας, και επειδή τα ελεγχθέντα φορολογικά στοιχεία 83-85 αποδεικνύονται σωστά και ολοκληρωμένα (Αποκλίσεις μικρότερες των 20,- ΓΜ) οι πραξικοπηματίες στήνουν τον Οκτώβριο του 1989 το σκηνικό της κάλυψης του εγκληματικου φορολογικού σημειώματος 85, πού εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 88 μετά το πνίξιμο της φορολογικής δήλωσης του 85, πού βασίζετο στην εκτίμηση εισοδημάτων και κερδών μιάς ανύ-παρκτης επαγγελματικής δραστηριότητας. Οι φορολογικοί ελεγκτές διαγράφουν η μειώνουν αυθαίρετα δαπάνες της φορολογικής δήλωσης του 85, και έτσι επιτυγχάνουν να προσδιορίσουν ένα φορολογητέο εισόδημα γιά το 85, που είναι αριθμητικά το ίδιο ακριβώς ποσό, που είχαν εύρει οι άλλοι πραξικοπηματίες πού είχαν κάνει την παράνομη εκτίμηση εσόδων και κερδών γιά την ανύ-παρκτη επαγγελματική δραστηριότητα του 85. Οι κατηγορηθέντες ελεγκτές ισχυρίζονται οτι το γεγονός ειναι τυχαίο και συμπτωματικό! κατάλαβες? Καί το γεγονός οτι γιά τον φορολογικό έλεγχο ξαναβρέθηκε η φορολογική δήλωση του 85 και μετά πάλι αγνοήθηκε και αυτό συμπτωματικό.

όλα συμπτωματικά και τυχαία! έτσι????

Εντολή εκτέλεσης νέου ατελείωτου ειδικού φορολογικού ελέγχου γιά το ΦΠΑ με σκοπό τήν „κάμψη ηθικού“ τού ΕλΜηχ

 

Ο Προϊστάμενος της Εφορίας επιμελείται τα σχέδια νέων πλευρικών επιθέσεων για να καμφθεί η αντίσταση του ΕλΜηχ. Τον Ιουνιο του 1989 δινει εντολη για την διεξαγωγη ενος ειδικου φορολογι-κού ελέγχου γιά το ΦΠΑ αρχίζοντας από το έτος 1988 μέχρι το άπειρο δηλ δίχως να προσδιορίσει το τελικό έτος του ελέγχου. Υπενθυμίζεται ότι το 1989 διενεργούσε η εφορία ταυτόχρονα και παράλληλα τον διορθωτικό ελεγχο γιά τα έτη 79-82 και τον εκβιαστικό έλεγχο των ετών 83-85, και όπως γίνεται αντιληπτό ο ειδικός έλεγχος ΦΠΑ αποσκοπούσε στον ψυχολογικό αποκλεισμό για να δεχθεί ο ΕλΜηχ την εκβιαστική πρόταση και να σταματήσει τις αγωγές εναντίον της εφορίας για τις παράνομες κατασχέσεις.

Μετά από Αγωγή στο Φορολογικό Δικαστήριο αναγκάζεται ο Προϊστάμενος της Εφορίας να αποσύρει την εντολη διενέργειας νέου ειδικού φορολογικού ελέγχου από 1988 μέχρι άπειρο; Σάν Ρεβάνς απαιτεί τώρα την επιστροφή του ΦΠΑ των τριμήνων Ι-ΙV/ 88, I-II/89, που ισχυρίζεται οτι απέδωσε στον ΕλΜηχ μετά τις τριμηνιαίες δηλώσεις; Στην πραγματικότητα όμως το λαγιστήριο της εφορίας είχε κατακρατήσει το ΦΠΑ και εξωφλήσει ένα μέρος των υποθετικών χρεών που είχαν προκύψει μετά τα λάθη της διπλού υπολογισμού των εισοδημάτων 79-82. Με το τέχνασμα αυτό προκύπτει ενα νέο φανταστικό λογιστικό χρέος που προξενεί και πρόστιμο. Ταυτόχρονα κατάσχει η εφορία και τα δικαστικά έξοδα που της επεβλήθηκαν να καταβάλλει στον ΕλΜηχ. Μετά απο αυτό ακολουθούν Μηνυσεις πού δεν έχουν εκδικασθεί ακόμη. Το γεγονός ότι θα απασχοληθεί το δικαστήριο για λιγότερα απο 100 ΓΜ που είναι τα δικαστικά έξοδα, δεν ενδιαφέρει τον Προϊστάμενο της Εφορίας. Με την δημιουργία Εμπλοκών (Λαβυρίνθου) σκοπεύει στη παρεμπόδιση του ΕλΜηχ νά μή διεκδικήσει και επιτύχει τα δικαιώματα του.

Ετσι νοιώθει τους κανόνες του συστήματος.

Τον Ιούλιο του 89 Φορολογικό πιστοποιητικό με εικονικά χρεη 81.000 ΓΜ απο σκόπιμα εμβολημένα λάθη διπλού υπολογισμού εσόδων

 

Τον Ιούλιο του 89 κατόπιν αιτήσεως του ΕλΜηχ εκδίδει η εφορία φορολογικό πιστοποιητικό μέ

εικονικά χρέη 81.000,- ΓΜ που προέρχονται από τα γνωστά λάθη διπλού υπολογισμού εσόδων.

Ο σκοπός των πραξικοπηματιών ειναι προφανής:

Την διάλυση των επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ γερμανού εργοδότη και ΕλΜηχ εργολήπτη, λόγω άσχημου πιστοποιητικού εφορίας, πράγμα που επιτυγχάνουν, επιταχύνοντας έτσι την οικονομική βαράθρωση του ΕλΜηχ. Φυσικά οι προσπάθειες γιά την επιβολή της εκβιαστικής πρότασης για να σταματήσει ο ΕλΜηχ τις αγωγές εναντίον της εφορίας λόγω των λαθών και παρανόμων κατασχέσεων κλιμακώνονται.

Νέα κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού τον Οκτώβριο του 89

 

Παρόλο τον αποκλεισμό με τους συνεχείς φορολογικούς ελέγχους, λανθασμένα φορολογικά πι-στοποιητικά, κατασχέσεις τραπεζικων λογαριασμών και δικαστικών δαπανών, κοκ, ο ΕλΜηχ δεν έχει αποδεχθεί τον εκβιαστικό συμβιβασμό πού του προτείνει η εφορία. Γιά να πεισθεί λοιπόν επιχειρεί η εφορία νέα κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού τον Οκτώβριο του 89 με απαιτήσεις 69.000,-- ΓΜ που στηρίζονται στα γνωστά λάθη διπλού υπολογισμού εσόδων που σκόπιμα δεν διορθώνονται.

Μετά απο αλλεπάληλες διαμαρτυρίες, και μερικές εβδομάδες αργότερα γίνεται ανακοπή της εκτέλεσης κατάσχεσης. Η σκόπιμη κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού και η ανακοπή της λίγες εβδομάδες αργότερα στοχεύει προφανώς στην μείωση και καταστροφή της δανειοληπτικής αξιοπιστίας του ΕλΜηχ. Ακόμη και το 1994 αρνείται η τράπεζα να δανειοδοτήσει τον ΕλΜηχ.

Μήπως θελεις αποδειξεις?

Φορολογικός αποκλεισμός μετά την άρνηση

του ΕλΜηχ να δεχθεί τον εκβιαστικό συμβιβασμό.

 

Ο ΕλΜηχ τελικά απορρίπτει τον εκβιασμό της εφορίας και απαιτεί την εφαρμογή του Νόμου περί Ευρεσιτεχνών και της Διακρατικής Συμφωνίας Ελλάδας+Γερμανίας για την Αποφυγή Διπλής Φορολόγησης. Απαιτεί ξεκάθαρα την επιστροφή των κατασχεθέντων πόρων τραπεζικών λογαριασμων και των κατασχεθέντων επιστρεπτέων φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ, που υπερβαινουν τις 100.000 ΓΜ. Το Club-Πραξικοπηματιων (αναπληρωτής του Προϊσταμένου Εφορίας) εκδίδει τον Ιαν. του 1990 την ακόλουθη εντολή προς τα άλλα τμήματα της εφοριας:

- Νέα φορολογικά σημειώματα για τα ελεγχθέντα έτη 1983/84/85 δεν επιτρέπεται να

εκδοθούν; αντί τούτων θα συνεχίσουν να ισχύουν οι εσφαλμένες εκτιμήσεις, με τις οποίες

   δικαιολογούνται οι κατασχέσεις, η ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή, και η απαίτηση για ένορ-

   κη κατάθεση περιουσιακών στοιχείων.

- Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος 1986 και μετά, θα διαγράφονται

όλες οι αποσβέσεις του ΕλΜηχ για τις ευρεσιτεχνίες του και γιά την βιομηχανική του

   επένδυση στην Ελλάδα, έτσι ώστε να προκύψουν εικονικά χρέη;

- Η ποινική δίωξη γιά την υποτιθέμενη φοροδιαφυγή θα πρέπει να ενταθεί;

   Είναι οι εντολές σαφείς???

    

Το Υπουργείο Οικονομικών NRW επιβεβαιώνει ότι η εφορία διέπραξε σφάλματα

και οτι δεν υφίσταται θέμα φοροδιαφυγής

 

Η αφόρητη καταπίεση της εφορίας και οι προκλητικές πράξεις κατάχρησης εξουσίας αναγκάζουν τον ΕλΜηχ να υποβάλλει τον Μάρτιο του 90 Υπόμνημα στο τμήμα Παραπόνων της τοπικής Βουλής του κρατιδίου Βορείας-Ρηνανίας-Βεστφαλίας και η απάντηση έρχεται τον Νοέμβριο του 90.

Στην έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών προς το τοπικό Κοινοβούλιο επιβεβαιώνεται οτι η εφορία διέπραξε σφάλματα διπλού υπολογισμού εσόδων και υπολογισμού φόρων ύψους 222.000,-- ΓΜ, ενός μικρού λάθους της Ελεγκτριας Κα Ροετ και οτι η ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή κατά λάθος συνεχίζεται; υπόσχεται την διαγραφή των προστίμων επι των εικονικών χρεών που προέκυψαν απο τα λάθη διπλού υπολογισμού εσόδων, διαπιστώνει οτι έχουν μπλοκαρισθεί απο το 1986 όλες οι ενστάσεις και εγγυάται την γρήγορη επεξεργασία των και απόφαση εκ μέρους της εφορίας. Για κάλυψη των πραξικοπηματιών της εφορίας το Υπουργείο Οικονομικών φυσικά σε συνεργασία με την Επιθεώρηση Εφοριών προβάλλει μιά νέα δικαιολογία: Η διένεξη δεν προήλθε απο λάθη διπλού υπολογισμού εσόδων και διπλής φορολόγησης, αλλά από την ερασιτεχνική συμπεριφορα του ευρεσιτεχνη που με τις ευρε-σιτεχνιες του εκανε πολλές δαπάνες/επενδύσεις δίχως να επιδιώξει κέρδος. Τα υπόλοιπα έλαβαν δυστηχώς λυπηρή τροπή, γιατί ο Αιτών δεν έδειξε ενδιαφέρον γιά την αποτροπή λαθών.

Δηλαδή Η εφορία Mettmann σάν τον φελλό πάλι από πάνω;

Το 1991 άρεται η ποινική δίωξη γιά την εικονική φοροδιαφυγή πού διαρκεί από 1986  

 

Το Υπόμνημα προς το τοπικό Κοινοβούλιο επέφερε τα εξής:

Το Ιαν. του 1991 η Υπηρεσία δίωξης φοροδιαφυγής στο Βούπερταλ μετά από έγκριση του Ειρηνοδίκη και δίχως την συγκατάθεση της εφορίας άρει την ποινική δίωξη του ΕλΜηχ γιά

την εικονική φοροδιαφυγή, με το αιτιολογικό της μικρής ενοχής. Εξ αιτίας των ελλειπών πληρο-φοριών της εφορίας, δημιουργήθηκε η εντύπωση στην Υπηρεσία δίωξης φοροφυγάδων οτι διπλά λάθη υπολογισμού εσόδων (222.000,-ΓΜ) έγιναν μόνον στις αμοιβές. Το σκόπιμο σφάλμα διπλού υπολογισμού του ΦΠΑ ύψους 51.000,-- ΓΜ δεν το ανακαλήπτουν και το εικονικό αυτο χρέος το επιρρίπτουν σάν μικρή ενοχή στο ΕλΜηχ. Με το τέχνασμα αυτο, δικαιολογείται η εφορία στους Βουλευτάς, οτι και ο ΕλΜηχ φέρνει Ευθύνη που του την επιρρίπτει τάχα άλλη Υπηρεσία που ερεύνησε την υπόθεση. κατάλαβες????

Οι παπατζήδες πάλι σάν το λάδι από πάνω.

Τον Μάρτιο του 1991 πρώτη απόφαση της εφορίας στις Ενστάσεις από το 1986, με την

ρασιστική ορολογία και την καλυμένη απάτη του ΦΠΑ

 

Επιμέλεια του Προϊσταμένου της Εφορίας εκδίδεται στις 25. Μαρτιου του 91 η πρωτη αποφαση:

Αφορα 9 Ενστάσεις (Φόρο εισοδήματος για τα έτη 79,80,81,82,85,88, ΦΠΑ 1981, Προπληρωμές φόρων γιά το 1986 και 1987) που αποφασίσθηκαν σαν Μπλόκο. Η ρασιστική νοοτροπία της εφορίας αποδεικνύεται στην πρώτη σειρά, της πρώτης σελίδας της έγγραφης απόφασης. αυτή αφορά και απευθύνεται προς έναν ΕΛΜΗΧ. Εκείνο το (ρασιστικό) στοιχείο που δεν υπάρχει στους φορολογικούς νόμους της Γερμανίας το συμπληρώνει η εφορία, η οποία προφανώς κατατάσει τους φορολογουμένους σε ρασιστικές κατηγορίες οπως Γερμανούς, Ελληνες, Τούρκους, Τσιγγάνους κτλ.

Η πρώτη αυτη απόφαση ειναι ενα Ντοκουμέντο των υπό της εφορίας προμελετηθέντων κα-ταστρατηγήσεων φορολογικών νόμων και διεπραχθέντων ποινικών αδικημάτων.

 

Η απάτη της εφορίας με το ΦΠΑ με την νομική κορωνίδα

 

Με την νέα απόφαση προσπαθεί η εφορία να καλύψει και δικαιολογήσει τα παλαιά σφάλματα. Για να παρουσιάσει υψηλά χρέη φόρων, ενσωματώνει στο φορολογητέο εισόδημα το ξεχωριστά δηλωμένο και πληρωμένο ΦΠΑ των ετών 80, 81, 82, 85 ενώ γιά το 1988 αποφεύγει την ίδια απάτη. Με την απατηλή αυτή πράξη, ενσωματώνονται απο ξεχωριστά πληρωμένο ΦΠΑ, 51.000, ΓΜ στο φορολογητέο εισόδημα. Απο το εμβολημένο σφάλμα διπλού υπολογισμού του ΦΠΑ, και απο διαγραφές απο-σβέσεων της επένδυσης στην Ελλάδα, απορρέουν υψηλοί φόροι με τους οποίους προσπαθεί να δικαιολογήσει τα παλαιά σφάλματα διπλού υπολογισμού εσόδων 79-82 από μέρους των ελεγκτών, τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, την ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και την απαίτηση γιά ένορκη κατάθεση των περιουσιακών στοιχείων. Με την απάτη αυτή απορρέουν φόροι που προκα-λούν τσουχτερά πρόστιμα. Ολα αυτά εν όψει της Δίκης γιά την ένορκη κατάθεση περιουσιακών στοιχείων που έχει ξαφνικά προσδιορισθεί γιά τις αρχές Ιουνίου 1991. Ολα συμπτωματικά, έτσι ?

Με την απόφαση της η Εφορία παραθέτει τα εξης ρασιστικα επιχειρηματα : Θαύμασέ τα

α. Μόνο για επενδύσεις εντός της Γερμανίας επιτρέπονται αποσβέσεις.

β. Δαπάνες γιά ευρεσιτεχνίες πού έγιναν μόνον εντός των συνόρων της Δυτ.- Γερμανίας,

   μπορούν να αποσβεσθούν.

γ. Ενας συνηδητοποιημένος Επιχειρηματίας υλοποιεί τις ευρεσιτεχνίες του μέσα στη

   Γερμανία

δ. Δαπάνες για δραστηριότητες υλοποίησης ευρεσιτεχνιών στο Εξωτερικό δεν αναγνω-

   ρίζονται.

ε. Η Γερμανία χρειάζεται επενδύσεις.

ζ. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας+Γερμανίας δεν αναγνωρίζεται

επαναλαμβάνει συνεχώς το ρασιστικό κείμενο της απόφασης.     Η Γερμανία υπεράνω όλων????

Με άλλα λόγια: Επενδύσεις στο Εξωτερικό μπορούν να κάνουν μόνο οι επιχειρηματίες που έχουν καθαρισθεί με σαπούνι ΠΕΡΣΙΛ, ή έχουν τον τίτλο ενός προβατοκόμητα.Το φορολογικό Δικαστήριο απέρριψε το 94 τα ως άνω επιχειρήματα

           Προσπάθειες της εφορίας γιά αποπροσανατολισμό του ΕλΜηχ,

                      Νέες κατηγορίες γιά φοροδιαφυγή

 

Οι πραξικοπηματίες συνεχίζουν την σκευωρία και επιρρίπτουν στον ΕλΜηχ νέες σκοπιμα εσφαλμένες κατηγορίες για φοροδιαφυγή στο 1988. Τον κατηγορούν ότι δεν δήλωσε το γελοίο ποσό 1.200,- ΓΜ απο Εργασίες Κατασκευών/ Μελετών σαν Μηχανικός. Καιροφυλακτούν και διαλέγουν τον κατάλληλο χρόνο για να του το κοινοποιήσουν, και μάλιστα μέσα στη δύνη που δημιούργησε η απόφαση του Μαρτίου 1991 στις 9 Ενστάσεις, γιά να τον αποπροσανατολίσουν απο την απάτη.

Ηπροϊσταμένη του τμήματος υπολογισμού φόρου εισοδήματος, γνωστή σκευωρός, Κα Στιεγκ προσκαλεί επίσημα τον ΕλΜηχ στο γραφείο της γιά να απολογηθεί στις νέες κατηγορίες δηλ ελπίζει σε μια αυτοκαταγγελία του και παρουσία μάρτυρα καταγράφει τις εξηγήσεις του. Στην συνέχεια αρνείται να δείξει στον ΕλΜηχ μια κοινοποίηση βάση της οποίας θα προέκυπτε η είσπραξη του γελοίου ποσού και η νέα φοροδιαφυγή λόγω αδήλωτων 1.200,- ΓΜ.

Οταν ο ΕλΜηχ διαμαρτύρεται στον Προϊστάμενο της Εφορίας για την στημένη σκευωρία, πληροφορείται ότι κάτι τέτοιο είναι συνήθες και το θέμα γι αυτόν έληξε;

Δηλ. ηταν απλώς μια παγίδα, και τα έξοδα τα φωρτώνουν στον ΕλΜηχ.

Γερμανικός καθωσπρεπισμός, έτσι δεν είναι ???

Η προϊσταμένη του τμήματος υπολογισμού φόρου εισοδήματος απορρίπτει την αίτηση διαγραφής των προστίμων που είχε υποσχεθεί το Υπουργείο Οικονομικών NRW

 

Οι πραξικοπηματίες της εφορίας εντείνουν τις προσπάθειες των να κρατήσουν σε υψηλά επίπεδα τα εικονικά χρέη του ΕλΜηχ, γιατί αρχές Ιουνίου 91 έχει προσδιορισθεί δικάσιμος γιά την ένορκη κατάθεση περιουσιακών στοιχείων. Το κόλπο εφαρμόζεται την κατάλλη-λη ώρα και η προϊσταμένη του τμήματος υπολογισμού φόρου εισοδήματος, η ίδια πού έστησε τη σκευωρία της φοροδιαφυγής για τα 1.200,- ΓΜ στο 1988, απορρίπτει τώρα την αίτηση του ΕλΜηχ γιά την παραγραφή των προστίμων από τα εικονικά χρέη που προέκυψαν από τα λάθη διπλού υπολογισμού εσόδων 79-82.

Τα πρόστιμα παραμένουν μέχρι περάτωσης της δίκης, και δύο χρόνια μετά την δίκη παραγρά-φονται από μιά απλή υπάλληλο της εφορίας.

Εντωμεταξύ η εφορία έχει επιτύχει τον σκοπόν της και ο ΕλΜηχ καταδικάστηκε από την αξιότιμη 11. Σύγκλητο του φορολογικού δικα-στηριου του Ντίσελντορφ/Γερμανίας, ως εκ τουτου τα προστιμα δεν εξυπηρετουσαν πλεον σε τιποτα.

Ενας Δικαστής της 11. Στγκλήτου Φορολογικού Δικαστηρίου Ντίσελντορφ

συμβουλεύει την εφορία Μετμαν εναντίον του ΕλΜηχ

Πόσο καλή είναι η συνεργασία των φορολογικών δικαστών του Ντίσελντορφ με τους ανυπεύθυνους- Υπεύθυνους της εφορίας Μετμαν το γνωρίζουν πάρα πολοί. Ενας εξ αυτών θεωρεί σωστό να συμβουλέψει την εφορία εναντιον του ΕλΜηχ.

Οι συμβουλές του δικαστή είναι γραμμένες και περιέρχονται στα Ντοκουμέντα της εφορίας εκ των οποίων ο ΕλΜηχ διαθέτει φωτοτυπία.

Λογικό λοιπόν η εφορία να ρίψει το βάρος της δικαστικής αντέκλισης στις συμβουλές του εντι-μότατου δικαστή της 11. Συγκλήτου.

Ενδιαφέρουσα η ανάγνωση των δύο κειμένων.

Δικαστές της Μπανανοδημοκρατίας αποδεικνύουν έμπρακτα για το τι φρονούν για τα καθήκοντα/ υποχρεώσεις της Δικαιοσύνης.

Οταν οι κρατικοί φορείς συνομωτούν εναντίον αλλοδαπών, ποιόν εκπλήτουν λοιπόν οι βόμβες Μολότωφ πού ρίχνονται σε καταλλήματα αλλοδαπών στις πολιτείες Mölln, Solingen, Rostock, Hoyerswerda , και τους καίνε ζωντανούς???

Ποιόν εκπλήτει το ανθρωποκυνηγητό αλλοδαπών μέσα στο Μαγδεμβούργο μπροστά στα μάτια των αδιάφορων αστυνομικών το 1994???

Γιά την Γερμανία κάτι τέτοια είναι συνηθισμένα.

έτσι δεν είναι???

Εξαπάτηση του φορολογικού Δικαστηρίου εκ μέρους της εφορίας Μετμαν

με ψευδές πιστοποιητικό χρεών

 

Ο Προϊστάμενος της εφορίας δεν είναι ακόμη ικανοποιημένος απο τα αποτελέσματα των μέχρι

τούδε πράξεων του Club.

Μια ακόμη ευκαιρία του δίδεται όταν στις 21. Μαι1991 το δικαστήριο του παραγγέλλει να πα-ρουσιάσει στη δίκη του Ιούνη 91 ένα πίνακα χρεών του ΕλΜηχ.

Οι μυημένοι Πραξικοπηματίες ετοιμάζουν την ημέρα της δίκης 6.6.91 μιά χειρόγραφη σελίδα των χρεών και την παραδίδουν στον πρόεδρο της 11. Συγκλήτου κατά την διάρκεια της συνεδρίασης.

Με αυτό το Ντοκουμέντο πιστοποιούν σκόπιμα εικονικά χρέη που προέρχονται απο τα γνωστά από το 1986 λάθη του διπλού υπολογισμού εσόδων 1979-82 και από την απατηλή εκτίμηση εσόδων και κέρδων που έκαναν το Φεβρουάριο του 1988 για το έτος1985 αφού πρωϊγουμένως έπνιξαν την φορολογική δήλωση του 1985.

Ας τονισθεί οτι η εφορία στον πίνακα χρεών που παρουσίασε στο δικαστήριο , δεν έλαβε υπ όψην της ούτε και αυτά τα αποτελέσματα της αποφασής της, του Μαρτίου 91, ούτε όλα τα άλλα απαλλακτικά φορολογικά σημειώματα 1983, 84, 86 που η ίδια είχε εκδόσει και αναγνώριζε τα λογιστικά αποτελέσματα των φορολογικών δηλώσεων. Διερωτιέσαι ακόμη, γιατί????

Εχεις Υποψίες ότι είναι ο ίδιος δικαστής που συμβουλεύει την εφορία, που παρείγγειλε το μανουβραρισμενο ντοκουμέντο χρεών???

Πάντως μερικά χρόνια αργότερα (1994) όταν οι πραξικοπηματίες ερωτήθηκαν γιά τα τερατώδη

σφάλματα του πίνακα χρεών που έδωσαν στην 11.Σύγκλητο στις 6.6.91 κανείς δεν θέλησε να αναλάβει την ευθύνη. Η δε Εισαγγελεία και η Δικαιοσύνη δείχνουν κατανόηση για την στάση των. Είναι φυσικό να συγχωρούν όλα τα σφάλματα και απάτες της εφορίας αφού γιά την εξασφάληση των μισθών εισαγγελέων, δικαστών και δημοσίων υπαλλήλων εργάζεται.

Ενδιαφέρον παραμένει το γεγονός ότι: πώς ακριβώς διεμορφώθησαν τα φορολογικά χρέη του πίνακα που παρουσίασαν στο δικαστήριο για την υφαρπαγή της καταδίκης του ΕλΜηχ κανείς δεν γνωρίζει; και σχετικά με τις εγγραφές χρεών στο πίνακα κανείς δεν θέλει να απολογηθεί.

Εχεις αμφιβιολίες? τότε συνέχισε την ανάγνωση.

Δικαστές της 11. Συγκλήτου φορολογικού Δικαστηρίου Ντίσελντορφ

παρέχουν βοήθεια για την κάληψη της δικαστικής απάτης της εφορίας

 

Οπως σε όλες τις πρωϊγούμενες δίκες έτσι και σε αυτή, ο κατεστραμένος οικονομικά ΕλΜηχ εμφα-νίζεται δίχως δικηγόρο. Ο πρόεδρος της ευηπόληπτης 11. Συγκλήτου του φορολογικού δικαστηρίου παίρνει την χειρόγραφη σελίδα με τον πίνακα χρεών και μετά απο μικρό έλεγχο που κάνει την πνίγει. δηλ μετά απο ένα μικρό διάλλειμα η χειρόγραφη σελίδα με τον πίνακα χρεών του ΕλΜηχ έχει εξαφανισθεί. Η ευηπόληπτη 11. Συγκλητος παίρνει και κρύβει το Ντοκουμέντο και δεν ενημερώνει τον ΕλΜηχ για το περιεχόμενο. Στην απόφαση της ευηπόληπτης 11. Συγκλήτου με την οποία καταδικάζεται ο ΕλΜηχ στην ένορκη κατάθεση περιουσιακών στοιχείων δεν γίνεται αναφορά ούτε στη χειρόγραφη σελίδα με τον πίνακα χρεών, ούτε διευκρινίζονται ποσοτικά οι απαιτήσεις της εφορίας. Εκτός τούτου εύλογα αποσιωπάται στην δικαστική απόφαση της ευηπόληπτης 11. Συγκλήτου η ύπαρξη της χειρόγραφης σελίδας με τον πίνακα χρεών.

Ολα συμπτωματικά, έτσι δεν είναι???? Η χειρό-γραφη σελίδα με τον πίνακα χρεών ειναι γεμάτη με τέτοια ψευδή και ανύπαρκτα χρέη και οφθαλμοφανή αριθμητικά σφάλματα, που ασφαλώς οι δικαστές της ευηπόληπτης 11. Συγκλήτου αμέσως ανεγνώρισαν, και δεν τους έμενε άλλη δυνατότητα απο το να εξαφανίσουν προσωρινά τουλάχιστον το Ντοκουμέντο, γιά να μπορέσουν ετσι να καταδικάσουν τον ΕλΜηχ στην ένορκη κατάθεση περιουσιακών στοιχείων, για να συνεχίσει η εφορία επιπρόσθετες κατασχέσεις.

Πώς η εφορία Μετμαν καταστρατηγεί πρωϊγούμενο δικαστικό βούλευμα

γιά να επιτύχει την ποινικοποίηση του ΕλΜηχ

 

Ο Προϊστάμενος του Club των πραξικοπηματιών της εφορίας Μετμαν κατεργάζεται συνέχεια νέα τεχνάσματα γιά να επιτύχει την ποινικοποίηση του ΕλΜηχ. Για παράδειγμα:

καταστρατηγεί προκλητικά ενα ελαφρυντικό γιά τον ΕλΜηχ βούλευμα της 12. Συγκλήτου του φο-ρολογικού δικαστηρίου. Σύμφωνα με το βούλευμα (Αρ. Πρωτ. 12V255/86) αναιρείται απο της ημέρας της κοινοποίησης του η εκτέλεση κατάσχεσης ποσού ύψους 44.487,-- ΓΜ πού προέρχεται από τα ήδη γνωστά λάθη διπλού υπολογισμού εσόδων 1979-82.

Οι πραξικοπηματίες διέγραψαν γιά λίγα χρόνια το ως άνω ποσό απο τον λογαριασμό του ΕλΜηχ και 30 ακριβώς ημέρες πριν την δίκη στη ευηπόληπτη 11. Σύγκλητο για την ένορκη δήλωση περιουσιακών στοιχείων, εμφανίζεται ολως ξαφνικά το διεγραμμένο ποσό των 44.487,- στο πίνακα των χρεών του με ημερομηνία φυλλαδίου 6. Μαι1991. Ασφαλώς ενα μικρό σφάλμα του λογιστή, έτσι δεν είναι?? Η εφορία που ερωτήθηκε γιά το πως έτσι ξαφνικά και μόνο 30 ημέρες πριν την δίκη εμφα-νίζεται το διαγραμένο ποσό των 44.487,-- ΓΜ στο πίνακα των χρεών δεν έδωσε ακομη καμμία απάντηση.

Εσύ τι λες ότι κάποτε θα απαντήση η εφορία???

Καταδίκη του ΕλΜηχ με βάση το μανου-βραρισμένο Ντοκουμέντο της εφορίας που πνίγουν οι ευηπόληπτοι δικαστές της 11. Συγκλήτου του φορολογικού δικαστηρίου

 

Η ευηπόληπτος σύνοδος δικαστών ( 3 είναι τακ-τικοί δικαστές και δύο ειναι αντιπρόσωποι οργα-νώσεων) αφού ανεκάληψε τις τερατώδεις μανούβρες της χειρόγραφης σελίδας με τον πίνακα των εικονικών χρεών που παρουσίασε η εφορία στη δίκη της 6.6.91, θεωρεί σκόπιμο να εξαφανίσει προσωρινά το Ντοκουμέντο, να μην το δείξει στον ΕλΜηχ, ούτε να τον πληροφορήσει για το περιεχόμενο, και να τον καταδικάσει στην ένορκο κατάθεση περιουσιακών στοιχείων. Η δικαστική απόφαση αποκλείει την έφεση και επιδίδεται στον ΕλΜηχ δίχως αντίγραφο Πρακτικών δίκης. Με αυτό το τέχνασμα δημιουργούν οι δικαστές επιπρόσθετα εμπόδια στον ΕλΜηχ να μην μπορέσει να εγείρει ούτε έφεση αλλ ούτε Ενσταση στο (ΒFH) ανώτατο φορολογικό ομοσπονδιακό δικαστήριο που εδρεύει στο Μόναχο της Βαβαρίας γιά τον αποκλεισμό της δυνατότητας της έφεσης. Δίχως χειροπιαστές αποδείξεις των Μανούβρων της εφορίας και της συνεργασίας των δικαστών της ευηπόληπτης 11. Συγκλήτου του φορολογικού δικαστηρίου του Ντίσελντορφ που κάλυψαν την δικαστική απάτη είναι αδύνατη μια επιτυχής προσπάθεια. Παράλληλα η εφορία αρνείται να δώσει στον ΕλΜηχ φωτοτυπία του Ντοκουμέντου που παρέδωσε στους δικαστές της ευηπόληπτης 11. Σύγκλητου. Εσύ υποψιάζεσαι γιατί???

Οι εντολές είναι ξεκάθαρες, έτσι δεν είναι????

  

Το (ΒFH) ανώτατο ομοσπονδιακό φορολογικό δικαστήριο βοηθά στην αποκάληψη της δικαστικής απάτης της εφορίας Μετμαν και της βοήθειας που παρείχαν οι δικαστές της

11. Συγκλήτου του φορολογικού δικαστηρίου Ντίσελντορφ

 

Το ανώτατο ομοσπονδιακό φορολογικό δικαστήριο (ΒFH) παρόλο που διαπιστώνει την ματαιότητα της προσπάθειας λόγω έλλειψης αποδείξεων, τού υπό τού ΕλΜηχ εγερθέντος Υπομνήματος εναντίον της απόφασης της 6.6.91 της 11. Συγκλήτου του φορολογικού δικαστηρίου Ντίσελντορφ που δεν επιτρέπει την έφεση, δίνει την ευκαιρία στους αντίδικους, να εκφρασθούν πιό συγκεκριμένα στο θέμα.

Ο ΕλΜηχ τονίζει στην κριτική του, ότι η δικαστική απόφαση της 11. Συγκλητου στηρίζεται σε παλιά και Ξεπερασμένα Ντοκουμέντα, αντίθετα ο Προϊστάμενος της Εφορίας εγκωμιάζει τους δικαστές για την συμπεριφορά τους, και επιβεβαιώνει τον Νοέμβριο 1991 οτι η 11. Σύγκλητος στην καταδίκη του ΕλΜηχ έλαβε υπ όψην της το πρόσφατο Ντοκουμέντο της 6.6.91 με τον Πίνακα χρεών που της επέδωσε ο εκπρόσωπος της εφοριας κατα την διάρκεια της δίκης.

Ενας δικηγόρος που εξουσιοδοτήθηκε για την εκπροσώπηση στο ΒFH παραβλέπει και υποτιμά την σπουδαιότητα της απολογίας της εφορίας και αντιδρά λανθασμένα και αργά.

Το φωτοαντίγραφο του Ντοκουμέντου = πίνακα χρεών της 6.6.91, που παραγγέλθει από το ΒFH στο Μόναχο παραδίδεται στον ΕλΜηχ τον Δεκ. του 1992. Εν τω μεταξύ μετά την απόρριψη απο το ΒFH του Υπομνήματος Παραπόνου, γίνεται πλέον εκτελεστέα η δικαστική απόφαση της 11.Συγκλήτου του φορολογικού Δικαστηρίου.

Οι Ανακαλήψεις/Διαπιστώσεις του ΕλΜηχ ανοίγουν όμως νέους ορίζοντες:

- Το Ντοκουμέντο = Πίνακας Χρεών της 6.6.91 που επέδωσε η Εφορία στη Σύγκλητο την ώρα

της δίκης ευρίσκεται όντως στον Ντοσιέ του ΒFH.

- Στά Πρακτικά της δίκης της 6.6.91 δεν είναι καταγραμένη η Πράξη οτι ο εκπρόσωπος της

   εφορίας έδωσε στον πρόεδρο της Συγκλήτου το χειρογραφο Πίνακα χρεών της 6.6.91

- Στο Πίνακα Χρεών της 6.6.91 υπάρχουν οφθαλμοφανή σφάλματα (Μανούβρες)

   επιπλέον εγγραφών που ανέρχονται περίπου στις 30.000 ΓΜ (ητοι:Λάθος ύψους 26.071,95

ΓΜ στη στήλη υποθετικών χρεών, και λάθος ύψους 3.900,- ΓΜ στη στήλη των Προστίμων)

Ο υπεύθηνος και τότε εκπρόσωπος της εφορίας στη δίκη ερωτηθείς πως δικιολογούνται οι εσφαλ-

μένες εγγραφές και τα λάθη των 30.000,- ΓΜ στη χειρόγραφη σελίδα του πίνακα χρεών δεν ήξερε τι να απαντήσει. Δικαιολογήθηκε οτι η μνήμη του δεν τον βοηθούσε.Η αδυναμία μνήμης είναι κάτι ανθρώπινο, έτσι δεν ειναι?????

Σύλληψη πρίν τα Χριστούγεννα του 1992 για την αναγκαστική ένορκη κατάθεση περιου-σιακών στοιχείων με βάση τα γνωστά λάθη διπλού υπολογισμού εσόδων

 

Οι πραξικοπηματίες ετοιμάζουν το επόμενο πλήγμα εναντίον του ΕλΜηχ. Ο τμηματάρχης εκτέλε-

σης κατασχέσεων της εφορίας (είναι ο ίδιος που διέπραξε την δικαστική απάτη για την υφαρπαγή της καταδικαστικής απόφασης την 6.6.91) προσκαλεί τον ΕλΜηχ τον Οκτ. 1992 να κάνει την ένορκη κατάθεση για τα περιουσιακά στοιχεία και παραθετει σαν τεκμηριο Πινακα Χρεων που περιλαμβάνει πάλι τα λάθη του διπλού υπολογισμού εσόδων 79-82, την απάτη με το ΦΠΑ των ετών 80, 81,82,85 κοκ. Επειδή ο ΕλΜηχ αρνείται να αποδεχθεί τον νέο εκβιασμό, η εφορία αιτείται στο Ειρηνοδικείο και επιτυγχάνει την επικύρωση. Συλλαμβάνεται στις 18.12.1992 για να αναγκασθεί να δώσει την ένορκη κατάθεση.

Ο ΕλΜηχ αποκρούει με σθένος την βρώμικη πράξη της εφορίας Μετμαν και μετά απο πάραυτη υποβολή Ενστασης στο Ειρηνοδικείο και αφίεται προσωρινά ελεύθερος μέχρι να αποφασίσει το Πρωτοδικείο του Βούπερταλ όπου εστάλει η ένσταση.

Η αναθεώρηση δίκης και ο αγώνας εναντίον της ευηπόληπτης 11. Συγκλήτου του φορο-λογικού Δικαστηρίου Ντίσελντορφ (Αρ.Πρωτ. 11 Κ 214/93)

Εντωμεταξύ ο ΕλΜηχ έχει συγκεντρώσει πολλά στοιχεία που τεκμηριώνουν την εκ προθέσεως και προμελετημένη εξαπάτηση του Δικαστηρίου εκ μέρους της Εφορίας στην δίκη της 6.6.91 για την υφαρπαγή της καταδίκης του ΕλΜηχ, έτσι ώστε τον Γενάρη του 1993 ζητά την αναθεώρηση της δίκης. Επιδιώκει την επανάληψη της δίκης όπου θα πρέπει να ληφθούν υπ όψην τα αποδεδειγμένα στοιχεία που έπνιξαν οι ευπόληπτοι δικαστές της 11. Συγκλήτου και την άρση της καταδίκης.

Παράλληλα αιτείται απο τον πρόεδρο της ευηπόληπτης 11. Συγκλήτου την συμπλήρωση τών πρακτικών διεξαγωγής της δίκης της 6.6.91, για να εγγραφεί οτι κατά την διάρκεια της δίκης του επιδώθηκε το Ντοκουμέντο=Πίνακας χρεών της 6.6.91 απο τον εκπρόσωπο της εφορίας και δεν το έδειξε στον ΕλΜηχ.

Ο τίμιος πρόεδρος της 11. Συγκλήτου απορρίπτει δίχως αιτιολόγηση το ως άνω αίτημα και προσδιο-ρίζει την απόφαση του σαν νομικά/δικαστικά απρόσβλητη; διερωτείσαι γιατί?????

Αίτηση αποκλεισμού του προέδρου της ευήποληπτης Συγκλητου λογω προκατάληψης απορρίπτεται απο τους συναδέλφους δικαστάς της 11. Συγκλητου

Η τριμελής επιτροπη ήτις εξεταζει την κατηγορια προκατάληψης την οποίαν εγειρει ο ΕλΜηχ κατα του προεδρου της ευηποληπτης 11. Συγκλητου, αποφαινεται οτι ολα καλως εγενοντο δηλ. οτι η ευηπόληπτος 11. Σύγκλητος έλαβε όντως υπ όψην της το μανουβραρισμένο πρόσφατο Ντοκουμέντο = Πίνακα χρεών της 6.6.91 στην απόφαση της, και ότι η καταδίκη του ΕλΜηχ καλώς έχει.

Η ευηπόληπτος 11. Σύγκλητος δεν πρόσβαλλε τον κανόνα της πληροφόρησης/ενημέρωσης ακόμη και αν δεν έδειξε στον ΕλΜηχ την χειρόγραφη σελίδα με τον πίνακα χρεών και αν ακόμη δεν τον ενημέρωσε για το περιεχόμενο του Ντοκουμέντου.

Για τα τερατώδη σφάλματα και μανούβρες του Ντοκούμέντου της 6.6.91, η τριμελής δικαστική

επιτροπή προτιμά να σιωπήσει. Δηλ ούτε γάτα ούτε ζημιά. Μια Ενσταση στο BFH ανώτατο

φορολογικό ομοσπονδιακό δικαστήριο εναντίον του απορριπτικού βουλεύματος των δικαστών Ντίσελντορφ της Μπανανοδημοκρατίας, επρόκειται να εκδικσθεί στο μέλλον.   ´

Αίτηση γιά νομική προστασία του ΕλΜηχ μέχρι περάτωσης της αναθεωρητικής δίκης απορρίπτεται απο τους ίδιους δικαστές εναντίον των οποίων έχει εγερθεί κατηγορία προκατάληψης (Αρ. Πρωτ. 11 Κ 215/93)

 

Σαν να μην αρκούσαν οι βαρειές κατηγορίες εναντίον της ευηπόληπτης 11. Συγκλήτου για την παροχή βοήθειας στην κάλυψη της δικαστικής απάτης της εφορίας, συμμετέχουν σε επιτροπή, παλι 2 δικαστές εναντίον των οποίων έχει εγερθεί κατηγορία προκατάληψης και αίτηση απομάκρυνσής των και αποφασίζουν και απορρίπτουν την αίτηση του ΕλΜηχ γιά νομική προστασία δηλ για προσωρινή αναστολή της καταδίκης σε ένορκη κατάθεση, μέχρι να αποφασισθεί τελικά η δίκη αναθεώρησης. Η αιτιολόγηση που δίδουν είναι ότι:

„Η αναθεωρητική δίκη δεν έχει καμμία προοπτική επιτυχίας“. Δηλ. οι ίδιοι δικαστές που διώκονται ποινικά απο τον ΕλΜηχ και με την κατηγορία της προκατάληψης απωθούνται απο τις φορολογικές δίκες, ετυμηγορούν σχετικά με την αποδεδειγμένη δικαστική απάτη και σχετικά με την υπό των ιδίων παρασχεθείσα βοήθεια κάλυψης της απάτης.

Με άλλα λόγια: Γιάνης πίνει, Γιάνης κερνάει!

Αποφεύγουν συστηματικά να σχολιάσουν την εξαφάνιση του Ντοκουμέντου = πίνακα χρεών της 6.6. 91 που τους επιδόθηκε κατά την διάρκεια της δίκης, αποσιωπούν επίσης το γεγονός ότι δεν έδειξαν το Ντοκουμέντο στον ΕλΜηχ και δεν τον πληροφόρησαν γιά το περιεχόμενο του, και δεν ανα-φέρονται στο πνίξιμο και εξάλειψη της πράξης της επίδοσης του Ντοκουμέντου στον πρόεδρο της Συγκλήτου απο τα πρακτικά της δίκης. Ολες τις κατηγορίες του ΕλΜηχ τις σκεπάζουν με πλακάκια. Αυτό το ονομάζουν Δικαιοσύνη της Μπανανοδημοκρατίας.

 

Δίκη για ακύρωση του βουλεύματος της ευηπόληπτης 11. Συγκλήτου

με το οποίο απορρίπτεται η αίτηση για νομική προστασία (Αρ. Πρωτ. 11 Κ 1679)

Η ένσταση του ΕλΜηχ εναντίον του Βουλεύματος της ευηπόληπτης 11. Συγκλήτου, με το οποίο οι ποινικά διωκόμενοι δικαστές απορρίπτουν την αίτηση για νομική προστασία του ΕλΜηχ, καταλήγει στα χέρια του δικαστή της 11. Συγκλήτου όστις είχε απορρίψει την κατηγορία της προκατάληψης του προέδρου της ευηπόληπτης 11.Συγκλήτου και είχε αποφανθεί ότι στη δίκη για την ένορκη κατάθεση περιουσιακών στοιχείων την 6.6.91 όλα καλώς διεπράχθησαν.Λόγω των μέχρι τούδε εμπλοκών και προσφυγών του ΕλΜηχ στο ΒFH αναστέλλεται η παιρετέρω διαδικασία, προσπαθεί όμως να αποτρέψει την ακυρωτική δίκη και προσπαθεί να ερμηνεύσει την ένσταση έτσι ώστε να είναι ανώδυνη γιά τους συναδέλφους δικαστές και να επιρρίψει τα δικαστικά έξοδα στον ΕλΜηχ.

Ακυρωτική δίκη εναντίον του απρόσβλητου βουλεύματος του προέδρου της ευηπόληπτης 11. Συγκλήτου με το οποίο απέρριψε την συμπλήρωση των πρακτικών της δίκης της 6.6.91 οπου διεπράχθη η δικαστική απάτη, διεξάγεται τον Νοέμβριο 1993 και αναβάλλεται

Μόλις οι δικαστές της ευηπόληπτης 11. Συγκλήτου πληροφορούνται οτι ο ΕλΜηχ θα λείψει απο το Ντίσελντορφ για λίγο καιρό λόγω υγείας, προσδιορίζουν δικάσιμο κατά την διάρκεια της απουσίας του, για όλες τις δίκες που εκκρεμούν στην 11. Σύγκλητο. Ο ΕλΜηχ αιτείται έγκαιρα την μετάθεση της δικάσιμης και την αναβολή της λήψεως αποφάσεων μέχρι να γνωστοποιηθούν οι αποφάσεις του ανωτάτου φορολογικού ομοσπονδιακού δικαστηρίου (BFH) στις διάφορες συναφείς υποθέσεις. Παραταύτα τον Νοέμβριο του 93 συνεδριάζει η ευηπόληπτος 11. Σύγκλητος απουσία του ΕλΜηχ. Και από την έδρα των δικαστών λείπει ο εντιμότατος κανονικός πρόεδρος της. Εκτός από έξοδα κανένα αποτέλεσμα.Ολα τα θέματα αναβάλλονται. Προαναγγέλλεται ότι στο εγγύς μέλλον θα αποφασισθεί η αίτηση του ΕλΜηχ για παροχή οικονομικής βοήθειας για την διεξαγωγή των δικών.

Η αίτηση παροχής οικονομικής ενίσχυσης απορρίπτεται 2 εβδομάδες αργότερα με το αιτιολογικό:

Οι εκρεμούσες δίκες δεν έχουν προοπτική επιτυχίας. Δηλ. Για τους δικαστές της 11. Συγκλητου όλα είναι ξεκάθαρα. Μήπως έχεις μφιβολίες???

Κατηγορία γιά προκατάληψη κατά των δύο άλλων τακτικών δικαστών της 11. Συγκλήτου και αίτηση απομάκρυνσης των λόγω συνεχούς βοήθειας για την κάλυψη δικαστικής απάτης

Το διάβημα του ΕλΜηχ τον Νοέμβριο του 1993 με την κατηγορία της προκατάληψης εναντίον των δύο άλλων τακτικών δικαστών της ευηπόληπτης 11. Συγκλήτου που συμμετείχαν στη δίκη της 6.6.91 όπου καλήφθηκε η δικαστική απάτη της εφορίας, καταλήγει στον ίδιο δικαστή που έχει απορριψει όλες τις προηγούμενες ενστάσεις, όστις χρειάζεται περαιτέρω διευκρινήσεις, για να το εξετάσει ξεχωριστά απο την εγερθείσα μύνηση εναντίον του εντιμότατου προέδρου της ευηπόληπτης 11. Συγκλήτου. Τελικά το διάβημα μπαίνει στην ουρά μέχρι να κοινοποιηθούν οι αποφάσεις του BFH στις άλλες υποθέσεις.

Θάνατος απο κακιά αρρώστια ή Αυτοκτονία του προέδρου της ευηπόληπτης 11 Συγκλήτου τού φορολογικού δικαστηρίου Ντίσελντορφ

Πολλοί από τις γραμμές της εφορίας διερωτώντο και ενδιαφέροντο συχνά για την κατάσταση υγείας του ΕλΜηχ. Μερικοί μάλιστα απορούσαν που ο ΕλΜηχ ακόμη δεν απεδήμησε εγκαταλλείποντας την Γερμανία.Τα γεγονότα παίρνουν όμως τροπή προς την άλλη κατεύθυνση ήτοι:

- Ο τμηματάρχης του τμήματος φορολογικών ελέγχων και υπεύθηνος για τα λάθη διπλού υπολογισμού εσόδων προτίμησε να εγκαταλείψει πρώτος την Δυτ.-Γερμανία και να μετακομήσει

στη πρώην ανατολική Γερμανία (DDR). Στο Ντίσελντορφ δεν έχει καμμιά προοπτική προβιβασμού

- Ο εντιμότατος πρόεδρος της ευηπόληπτης 11. Συγκλήτου στη δικη της 6.6.91 όπου καλήφθηκε

η δικαστική απάτη της εφορίας, προτίμησε να εγκαταλείψει τον επίγειο βίο και πέθανε τον

   Απρίλη του 1994 απο κακιά αρρώστια.

Ενα πράγμα πάντως μπορεί να ειπωθεί:

Μετά την αποκάληψη τον Δεκ. 1992 της δικαστικής απάτης για την υφαρπαγή της καταδικαστικής απόφασης στη δίκη 6.6.91, και μετά την αίτηση τον Γενάρη 93 γιά την αναθεώρησης της δίκης,

και μετά την κατηγορία της προκατάληψης, και μετά τις ακυρωτικές δίκες εναντίον των αυθαιρέτων αποφάσεων και μετά την ποινική δίωξη του για παροχή βοήθειας προς κάληψη της δικαστικής απάτης της εφορίας, αυξάνετο συνεχώς η κριτική εναντίον του προέδρου της ευηπόληπτης 11. Συγκλήτου. Οι πράξεις του δεν αποτελούσαν παράδειγμα για κανέναν.           Αμήν.  

Η Εισαγγελία και το Εφετείο Ντίσελντορφ προστατεύουν τώρα τους υπεύθηνους της εφορίας Μετμαν για την δικαστική απάτη

 

Μετά την απώλεια του προσφιλού Σαμαρίτη και Προέδρου Δρ. Νίλαντ της ευηπόληπτης 11. Συγκλήτου του φορολογικού δικαστηρίου Ντίσελντορφ οι Υπεύθηνοι της εφορίας για την δικαστική απάτη, ψάχνουν και ευρίσκουν έναν άλλο προστάτη άγγελο, για να γλυτώσουν από την ποινική δίωξη του ΕλΜηχ.

Μετά την μήνυση για δικαστική απάτη εναντίον του εξουσιοδοτημένου της εφορίας στη δίκη γιά την ένορκη κατάθεση περιουσιακών στοιχείων την 6.6.91, όστις προετοίμασε και παρέδωσε στον πρόεδρο της ευηπόληπτης 11. Συγκλήτου το μανουβραρισμένο Ντοκουμέντο με τα τερατώδη σφάλματα με σκοπό την υφαρπαγή της καταδικαστικής απόφασης, ναι μεν θα εξετασθεί, αλλά η

Εισαγγελία του Ντίσελντορφ δεν διαπιστώνει καμμία αιτία γιά να του απαγγείλει ποινική κατηγορία. Περιττό να ειπωθεί οτι αποσιώπησε τα τερατώδη σφάλματα του Ντοκουμέντου και επ αυτών δεν θέλησε να εκφρασθεί. Υποψιαζεσαι γιατι???

Με την ίδια αιτιολόγηση απορρίπτει και η Γενική Εισαγγελία Ντίσελντορφ την απαγγελία κατηγορίας εναντίον του δικαστικού απατεώνα.

Ολα διεξήχθησαν κανονικά. Μήπως έχεις αμφιβολίες???

Η ένσταση ήτις εγείρεται στο Εφετείο κατά της απόφασης της Γενικής Εισαγγελίας απορρίπτεται για τυπικούς λόγους. Σαν αιτιολόγηση αναφέρεται, πρωτού ακόμη εξετασθεί η ουσία, ότι ο δικηγόρος δεν ασχολήθηκε στην ένσταση του με την απολογία του της δικαστικής απάτης κατηγορηθέντος υπαλλήλου της εφορίας.

Θέλεις να ξέρεις τι λέει η στατιστική για τέτοιες προσπάθειες στο εφετείο του Ντίσελντορφ.

Στη κλήρωση λαχνών έχεις περισότερες πιθανότητες επιτυχίας απ΄ ότι στο εφετείο.

Την ίδια τύχη έχει η μήνυση εναντίον του διευθυντού του πραξικοπήματος και Προϊσταμένου της Εφορίας Μετμαν, ως επίσης και κατά του υπευθήνου των λαθών διπλού υπολογισμού εσόδων, του οργανωτή τραπεζικών κατασχέσεων και υπευθύνου της πτώχευσης της επιχείρησης του ΕλΜηχ.

Γιά να καταλάβης μέχρι ποίου σημείου φτάνει η αναίδεια των αρχών:

 

  • η Εισαγγελία διαπιστώνει ότι όλα τα χρόνια η φορολόγηση του ΕλΜηχ ήταν σωστή.

Ούτε λέξη γιά την απάτη με το ΦΠΑ, ούτε λέξη γιά τα σφάλματα διπλού υπολογισμού εσόδων και παρανόμων κατασχέσεων, ούτε λέξη γιά τις παρανομες εκτιμήσεις-πλυντήριο, ούτε λέξη γιά την φορολόγηση της ανύπαρκτης δραστηριότητας, ούτε λέξη γιά τη εξαφάνιση των φορολογικών δηλώσεων, ούτε λέξη για τη δικαστική απάτη. κατάλαβες???

Ολα τα πλακάκια ειναι σωστα??

 

Μετά από αυτά η Γενική Εισαγγελία Ντίσελντορφ που παίρνει την διαμαρτυρία αποφαίνεται με τους ίδιους όρους και κλίνει την υπόθεση.

Θαυμάζεις την ωραία συνενόηση μεταξύ συναδέλφων??

Η ένσταση που εγείρεται στο Εφετείο κατά της απόφασης της Γενικής Εισαγγελίας και αιτείται την ποινική δίωξη των ως άνω υπευθήνων της τραγωδίας της οικονομικής καταστροφής του ΕλΜηχ, απορρίπτεται πάλι γιά τυπικούς λόγους.

Οι δικαστές αποφαίνονται ότι η τυπική παρουσίαση του Θέματος από τον δικηγόρο δεν ανταπο-

κρίνεται στους κανόνες του Εφετείου.

Θέλεις να μάθεις πως είναι οι κανόνες παρουσίασης ένστασης στο Εφετείο????

τότε διάβασε το Ωροσκόπιό σου στα Λατινικά.

Ολόκληρος Ντοσιέ με πρακτικά δίκης εξαφανίζονται; το φορολογικό δικαστηριο κατηγορεί την Εισαγγελία του Ντίσελντορφ

 

Την μήνυση εναντίον του προέδρου Dr. Nieland της ευηπόληπτης 11. Συγκλήτου του φορολογικού δικαστηρίου και αίτηση γιά ποινική δίωξη γιά παροχή βοήθειας κάλυψης δικαστικής απάτης την μπλοκάρει και απορρίπτει η Εισαγγελία του Ντίσελντορφ. Η αιτιολόγηση ειναι ενδιαφέρουσα:

Ο Ντοσιέ με όλα τα Ντοκουμέντα και πρακτικά της δίκης Αρ. Πρωτ. 11 Κ 518/89 οπου διεπράχθει η δικαστική απάτη δεν ευρίσκεται, έχει εξαφανισθεί.

 

Με την ίδια αιτιολόγηση κλίνει την ένσταση και υπόθεση η Γενική Εισαγγελία του Ντίσελ-ντορφ.

Το φορολογικό όμως δικαστήριο κατηγορεί την Εισαγγελία οτι τον Απρίλη του 93 εζήτησε και έλαβε τον Ντοσιέ της ως άνω δίκης και έκτοτε δεν τον επέστρεψε στο δικαστήριο.

Ασφαλώς γελοία και ανιαρή δικαιολογία για μιά Μπανανοδημοκρατία.

Εδω όμως ισχύει η γερμανική τάξη και ασφάλεια και δεν χάνεται τίποτα.

Ετσι δεν είναι????

Οι δικαστικοί απατεώνες, αισθάνονται προσβεβλημένοι γιατί ο ΕλΜηχ τους αποκαλεί Πραξικοπηματίες. Ο όρος δικαστικοί απατεώνες είναι γιά την εφορία Μετμαν ένα στολίδι

Μετά την ανακάληψη (Δεκ. 1992) της δεύτερης δικαστικής απάτης, που διεπράχθει τον Ιούνιο 91 στην δίκη για την υφαρπαγή της καταδικαστικής απόφασης με την βοήθεια της ευηπόληπτης 11.

Συγκλήτου του φορολογικού δικαστηρίου Ντίσελντορφ, και μετά την ανακάληψη του σχεδίου δράσης των Πραξικοπηματιών μέσα στα Ντοσιέ της εφορίας, ο ΕλΜηχ κατηγορεί δημόσια τον Προϊστάμενο της εφορίας και την κλίκα του (συνολικά 7 άτομα) σαν δικαστικούς απατεώνες.

Τους αποκαλεί Πραξικοπηματίες=παραβάτες του ισχύοντος δικαίου.

Οι Μανδαρίνοι της Επιθεώρησης Εφοριών του Ντίσελντορφ, που χρόνια ολόκληρα προστάτευαν και ευλογούσαν τις καταχρήσεις εξουσίας εκ μέρους του Προϊσταμένου της Εφορίας και της κλίκας του σε βάρος του ΕλΜηχ, προωθούν μερικούς απο τους μυημένους να κάνουν μήνυση εναντίον του ΕλΜηχ ότι τους πρόσβαλλε την αξιοπρέπεια. Επειδή όμως κανένας απο την κλίκα δεν προθυμο-ποιείται να πρωτοστατήσει, παίρνει το θάρρος η ίδια Επιθεώρηση Εφοριών να μηνύσει τον ΕλΜηχ (Νίσεν) και αντί να εξουσιοδοτήσει ενα δικηγόρο θα αναθέσει την υπόθεση σε έναν νεαρό

και σε δοκιμαστική Περίοδο πρόσληψης νομικό της Εισαγγελίας. Βάση του αποσταλθέντος κατη-γορητηρίου οι δικαστικοί απατεώνες ζητούν την τιμωρία του ΕλΜηχ γιατί δημόσια τους αποκαλεί Πραξικοπηματίες.

Οπως καταλαβαίνεις οι όροι „δικαστικοί απατεώνες“, „υφαρπαγή καταδικαστικής απόφασης με επίτηδες λανθασμένο πιστοποιητικό“, „έκδοση ψευδούς πιστοποιητικού “,

ψευδή απολογία ενώπιον δικαστηρίου“, είναι στολίδια γιά την κλίκα του Προϊσταμένου της εφορίας Μέτμαν, ενώ αντίθετα ο όρος Πραξικοπηματίας ειναι πολύ προσβλητικός:

Απορείς και εσύ????

Το ίδιο απορεί και ο Ειρηνοδίκης που οι ενάγοντες δεν κοινούν αγωγή για τους βαρείς όρους και αθωώνει τον ΕλΜηχ. Μέχρι τώρα οι δικαστικοί απατεώνες σιωπούν γιά τις βαριές κατηγορίες. Εσυ καταλαβαίνεις γιατί σιωπούν????

Ο υπεύθηνος της 2ης δικαστικής απάτης κατηγορεί έμμεσα την Επιθεώρηση Εφοριών και ενα δικαστή

 

Είναι συνηθισμένο να αποδίδονται σε νεκρούς σφάλματα, παραλείψεις, η και ποινικές πράξεις για να γλυτώσει κάποιος το τομάρι του. Οι κατηγορούμενοι της εφορίας επικαλούνται τωρα ενδιαφέρουσες εκδοχές. ητοι: Ο υπεύθηνος της 2ης δικαστικής απάτης ισχυρίζεται οτι έλαβε άνωθεν την εντολή να μην δώσει στον ΕλΜηχ καμμία φωτοτυπία του Ντοκουμέντου = Πίνακα χρεών της 6.6.91 που κατά την διάρκεια της δίκης για την υφαρπαγή της καταδικαστικής απόφασης παρέδωσε στον πρόεδρο της 11. Συγκλήτου.

                           Διερωτιέσαι γιατί του έδωσαν τέτοια εντολή?

Εάν όλα διεξήχθησαν κανονικά, τότε ποιός ο λόγος να αρνηθούν να δώσουν στον ΕλΜηχ φωτο-τυπία του Πίνακα χρεών της 6.6.91 με την οποία κατάφεραν την υφαρπαγή της καταδίκης ????

Ποιός είχε ενδιαφέρον να καληφθεί η παράνομη πράξη????

       Η Εφορία???  Η επιθεώρηση Εφοριών?  Η ευηπόληπτη 11. Σύγκλητος???

Και η Εισαγγελία δεν πληροφορήθηκε γιά τους νεους ισχυρισμούς???? Γιατί η Εισαγγελία δεν διερεύνησε προς αυτή την κατεύθηνση????

Φυσικά και γιά την Εισαγγελία είναι όλα ξεκάθαρα, γιατί λοιπόν να διεξάγει ανακρίσεις???

Οσο τα ανακατέβεις τόσο περισότερο βρωμάνε.

Η Ρεβάνς των αποκαληφθέντων απατεώνων: „πέντε ροπαλιές“

 

Με την συνήθη υπερωψία του προστατευμένου γραφειοκράτη που δεν τον πλήγει τίποτα, οι απο-καληφθέντες δικαστικοί απατεώνες της εφορίας , εκδικούνται με 5 πλήγματα, χρησιμοποιώντας την γραφειοκρατική εξουσία την οποίαν διαθέτουν.

1ον Πλήγμα.

Διαγραφή του ανεγνωρισμένου παθητικού του έτους 1986, για την επίτευξη προστίμων

 

Μετά την κατάθεση της δικογραφίας τον Ιαν. 93 γιά την αναθεώρηση δίκης 6.6.91 όπου διεπράχθη η δικαστική απάτη, γίνονται αλλεπάληλες συσκέψεις στην εφορία και το Θέμα το χειρίζεται ο Chef.

Αρχές Μαρτίου 93, όταν κατατίθεται η μήνυση κατά του εξουσιοδοτημένου και υπευθήνου της δικαστικής απάτης με ψευδή πιστοποιητικό γιά την υφαρπαγή της καταδίκης του ΕλΜηχ με την βοήθεια της ευηπόληπτης 11. Συγκλήτου, ο αποκαληφθείς δικαστικός απατεώνας απειλεί λίγες ημέρες αργότερα οτι θα διαγράψει τό αναγνωρισμένο παθητικό του 1986. Είχε ήδη μετατεθεί απο το τμήμα εκτέλεσης κατασχέσεων στο τμήμα Διεκπεραίωσης Ενστάσεων και μπορούσε λοιπόν από την νέα θέση να κάνει αυτή την Ρεβάνς, σύμφωνα με το παλιό σχέδιο δράσης των πραξικοπηματιών.

Η φάση της εκτέλεσης του Προσχεδίου δράσης

Ο ΕλΜηχ είχε επανειλημμένα δηλώσει, σε δικα-στήρια, Τμήμα Παραπόνων του Κοινοβουλίου, και δημόσια, και είχε κατηγορήσει την Εφορία ότι ενώ είχε αναγνωρίσει γιά τα έτη 1983, 84, 86 τα παθητικά της επιχειρησης ύψους περίπου 150.000 ΓΜ εσκεμμένως δεν τά είχε μεταφέρει και δεν τά είχε συμψηφήσει με τα αποτελέσματα των άλλων ετών. Σκοπός του Μπλοκαρίσματος της συμψήφισης των αναγνωρισμένων παθητικών, ήταν η διατήρηση των εικονικών χρεών που ειχαν προκύψει από τα γνωστά λαθη διπλού υπολογισμού εσόδων, για να επιτευχθούν πρόστιμα, με τα οποία πρόστιμα θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η απαίτηση της εφορίας για την ένορκη κατάθεση περιουσιακών στοιχείων και κατάσχεσης των.

Αυτός ήταν εξ άλλου και ο πυρήνας τού υπό τού Προϊσταμένου της Εφορίας και του υπευθήνου των λαθών διπλού υπολογισμού εσόδων καταστρωθέντος σχεδίου „γιά καλό Μάθημα“ προς τον ΕλΜηχ.

Η ποινικοποίησή του με κάθε μέσον.

Τέλος Μαρτίου 1993 σε μιά απροκάλυπτη απειλητική επιστολή τού της δικαστικής απάτης κα-τηγορηθέντος Πραξικοπηματία και νυν στο τμήμα διεκπεραίωσης Ενστάσεων, προαναγγέλλεται η διαγραφή του ανεγνωρισμένου παθητικού του έτους 1986, ύψους περίπου 57.000,-- ΓΜ, που όπως ήδη ελέγχθη για 4 ολόκληρα χρόνια η εφορία επίτηδες αγνόησε.

Ο ΕλΜηχ προειδοποιεί γιά τις συνέπειες που θα έχει μια τέτοια αυθαιρεσία, αλλά οι γραφειοκράτες αψηφούν τα πάντα και εκτελούν την απειλή.

 

Το Χριστουγενιάτικο Δώρο της εφορίας το 1993.Απαίτηση πληρωμής εικονικών χρεών που προέκυψαν από την διαγραφή του αναγνωρισμένου παθητικού επιχείρησης έτους 1986

 

Οι Πραξικοπηματίες συνηθισμένοι στην κατάχρηση της γραφειοκρατικής εξουσίας εκδίδουν στις 20.12.93 ένα νέο φορολογικό σημείωμα γιά το 1986 με το οποίο διαγράφουν όλες τις δαπάνες για την υλοποίηση των ευρεσιτεχνιών και αναιρούν το ανεγνωρισμένο παθητικό. Αυτόματα λοιπόν προκύπτουν εικονικά χρέη φόρου εισοδήματος ύψους 21.000,- ΓΜ και μερικές χιλιάδες ΓΜ σε πρόστιμα, τα οποία καλούνται να πληρώσουν αμφότεροι οι σύζηγοι σαν κοινοί ωφειλέτες, δια-φορετικά απειλούν με κατάσχεση σαν χριστουγενιάτικο δώρο.Τι απέδωσε η Ενσταση κατά του

νέου πραξικοπήματος ??? συνέχισε παρακαλώ την ανάγνωση.

2ον Πλήγμα

Διαγραφή των ανεγνωρισμένων παθητικών επιχείρησης των ετών 1983 και 1984

 

Το 1983/84 ο ΕλΜηχ επέβλεπε την Επένδυση του στήν Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν έκανε τζίρο στη Γερμανία. Προέκυψε λοιπόν παθητικό για το 83 και 84 τό οποίο η εφορία Μετμαν την εποχή των ειρηνικών σχέσεων ανεγνώρισε εντελώς. Αυτά τά ανεγνωρισμένα παθητικά της επιχείρησης έγιναν καρφί στο μάτι των πραξικοπηματιών και ζητούσαν την κατάλληλη ευκαιρία για να τά μειώσουν η να διαγράψουν.

Τέλος του1993 διαπιστώνει (ποιός άλλος?) ο υπεύθηνος της δικαστικής απάτης, (πότε? 5 μήνες μετά την μήνυση του γιά δικαστική απάτη στην υπόθεση της δίκης γιά την υφαρπαγή καταδικαστικης απόφασης με την βοήθεια της ευηπόληπτης 11. Συγκλήτου) ότι δεν ενέχουν οι προϋποθέσεις γιά την αναγνώριση των δαπανών του 1983 και 84, ως εκ τούτου προτίθεται να μειώσει τά παθητικά γιά το 83 και 84. Δεν πρόλαβε να το πράξει γιατί επήρε εσωτερική μετάθεση και τον Μάρτιο του 94 εκδόθηκε μια δικαστική απόφαση της 5. Συγκλήτου του φορολογικού δικαστηρίου που σταματούσε προσωρινά τέτοια μέτρα και απερρίπτε τα ρασιστικά επιχειρήματα της εφορίας. Το τελικό αποτέλεσμα ανεμένεται εντός τού 1995.

3. Πλήγμα

Απορρίπτεται η έκδοση ξεχωριστών φορολογικών σημειωμάτων γιά τούς συζήγους, γιά να μπορεί η εφορία να κάνει κατασχέσεις στην σύζηγο

Η προϊσταμένη του τμήματος υπολογισμού φόρου εισοδήματος μπλοκάρει και αρνείται για 2,5 έτη την έκδοση χωριστών φορολογικών σημειωμάτων γιά τους συζήγους με την δικαοιλογία ότι ο ΕλΜηχ δεν διευκρίνησε ορισμένα θέματα. Καθ όλη την διάρκεια της εσκεμμένης καθηστέρησης ευθήνεται η σύζηγος γιά όλα τα εικονικά χρέη του ΕλΜηχ. Με αυτό το τέχνασμα η εφορία μπορούσε και είχε το δικαίωμα να απαιτήση την πληρωμή των εικο-νικών χρεών απο την σύζηγο.

Και το έπραξε δύο φορές, και της προξένησε σοβαρό ψυχικό κλονισμό. Στο στόχαστρο της εφορίας και η καταστροφή της οικογένειας λοιπόν του ΕλΜηχ.

Μετά από 2,5 έτη συνεχή αγώνα με την σκευωρό εκδίδονται επιτέλους τα χωριστά φορολογικά σημειώματα γιά τούς συζήγους, βάσει των οποίων ο καθείς ευθήνεται μόνο γιά τα προσωπικά του χρέη. Και έτσι δύναται η σύζηγος να απαιτήσει την επιστροφή πολλαπλών πληρωθέντων φόρων.

Παρ όλα ταύτα η εφορία και μετά την έκδοση των χωριστών φορολογικών σημειωμάτων κατάσχει

τους προς την σύζηγο επιστρεπτέους φόρους για να εξωφλήσει μερικά εικονικά χρέη του ΕλΜηχ. Την Ενσταση που υποβλήθηκε στο 92 δεν την διεκπεραίωσε ακόμη η εφορία.

4. Πλήγμα

Αρση των εκδοθέντων χωριστών φορολογικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος 1986, 87, 88,89, 90, γιά να μπορέσει η εφορία να κάνει πάλι κατασχέσεις στή σύζηγο.

 

Στον κατηγορηθέντα για δικαστική απάτη και στο Προϊστάμενο της Εφορίας δεν άρεσε καθόλου η διαπίστωση ότι η σύζηγος του ΕλΜηχ θα απολάμβανε φορολογικών απαλλαγών μετά από την αιτηθείσα και νόμιμη μεταφορά ορισμένων ασφαλιστικων δαπανών και αναγνωρισμένων παθητικών.

Αποφασίζουν λοιπόν για τη επόμενη παράνομη πράξη

Ολα τα πριν από λίγο καιρό εκδοθέντα χωριστά φορολογικά σημειώματα φόρου εισοδήματος των ετών 1986, 87, 88, 89, 90 που ευνοούν την σύζηγο άρονται πάραυτα.

Η εφορία ανακάληψε ξαφνικά ότι έλλειπαν οι προϋποθέσεις γιά την έκδοση των χωριστών φορολογικών σημειωμάτων 1986 εως 1990.

Η σκευωρός του τμήματος υπολογισμού φόρου εισοδήματος που εξέταζε 1,5 έτος τις αιτήσεις είχε κάνει λάθος. και το διαπίστωνε (ποιός άλλος?) ο κατηγορηθείς γιά δικαστική απάτη.

Εχεις την εντύπωση ότι η εφορία κωλυσιεργεί??? .

Την Υπόθεση την φορτώνουν πάλι στο φορολογικό δικαστήριο που πιθανώς να εκδικασθεί το 1988.

Δεν είναι ακόμη αντιληπτό τι επιδιώκει η εφορία?

Δεν έχεις υπομονή να αναμένεις το 2000 μ.Χ.?

5. Πλήγμα

Δικαστικά έξοδα πού πρέπει να καταβληθούν στον ΕλΜηχ κατάσχονται.

Ο προϊστάμενος της εφορίας είχε αναγκασθεί δικαστικά να άρει την εντολή εκτέλεσης ατελεύτητου ειδικού φορολογικού ελέγχου γιά το ΦΠΑ από το 1988 μέχρι το άπειρο και να πληρώσει στον ΕλΜηχ τα δικαστικά έξοδα περίπου 80,- ΓΜ.

Αυτός όμως προτίμησε πάλι να εξαντλήσει την γραφειοκρατική εξουσία του και να κατάσχει τα

δικαστικά έξοδα και να εξωφλήσει τα εικονικά χρέη που είχαν προκύψει από τα γνωστά λάθη διπλού υπολογισμού εσόδων 1979-82. Οπότε η υπόθεση καταλήγει το 1994 πάλι στο φορολογικό

δικαστήριο γιά να εκδικασθεί κάποτε στο μέλλον.

 

Διαγραφή ή αναστολή πληρωμής προστίμων?

 

Ενας άπειρος φορολογούμενος δύσκολα να αντιμετωπισει τα τεχνασματα της εφοριας.

Η επόμενη περίπτωση αφορά την παροχή οικονομικής ενίσχυσης από το δικαστήριο προς τον οικονομικά κατεστραμένον ΕλΜηχ για τις εκρεμούσες δίκες ενατιίον της Εφορίας για απραγία στα αιτήματα διαγραφής των προστίμων που προέκυψαν απο τα λάθη διπλής φορολόγησης.

Γιά να μην συγκαταθέσει το δικαστήριο στην αίτηση οικονομικής παροχής γιά τις δίκες, η εφορία μηχανεύται κάτι καινούργιο: ήτοι

διαγράφει το 1994 μετά απο 7,5 έτη καθυστέ-ρησης ένα μικρό (!?) πρόστιμο ύψους περίπου 16.000,- ΓΜ. και γιά μιά άλλη παρανομία διπλής φορολόγησης αναστέλλει το πρόστιμο των περίπου 55.000 ΓΜ. Μετά απο αυτό προσποιείται στο φορολογικο δικαστηριο οτι ανταπεκριθη στην αίτηση του ΕλΜηχ πλήρως, ως εκ τούτου μπορεί να απορριφθεί το αίτημα οικονομικής ενίσχυσης αφού έκλεισε η Υπόθεση πρίν την δικάσιμο.

Ο ΕλΜηχ όμως διαψεύδει την εφορία σχετικά με το κλείσιμο της υπόθεσης και ζητά δίχως συμβιβασμούς και δίχως παραλλαγές την διαγραφή όλων των προστίμων, που προήλθαν από το διπλό υπολογισμό εσόδων και ΦΠΑ και αρνείται να δεχθεί την αναστολή των προστίμων.

Από την άλλη μεριά επικουρική βοήθεια δέχεται η εφορία από τον δικαστή που προετοιμάζει την δίκη, όστις συμβουλεύει (?!) τον ΕλΜηχ να δεχθεί το κλείσιμο της Υπόθεσης διαφορετικά θα απορρί-ψει την μήνυση κατά της εφορίας για απραγία στις αιτήσεις διαγραφής των προστίμων, με το δικαιο-λογητικό ότι ο ΕλΜηχ δεν ακολούθησε την σωστή διαδικασία υποβολής ένστασης και αναμονής της απόφασης επι της ενστάσεως γιά να ξεκινήσει την δίκη.

Ο ΕλΜηχ τονίζει ότι μηνύσεις γιά απραγία προβλέπονται από τον νόμο όταν η Εφορία δεν αποφασίσει σε μιά ένσταση εντός εξαμήνου, αρνείται τις καλοπροαίρετες συμβουλές γιατί διαβλέπει τον κίνδυνο της ατελεύτητης υπόθεσης και υπενθυμίζει στον δικαστή ότι διαδικαστικά θα πρέπει πρώτα να αποφασίσει στην αίτηση της οικονομικής παροχής και μετά επι της ουσίας στη μήνυση για απραγία της εφορίας,

Για να μπορέσει να συμβουλευθεί έναν ειδήμονα δικηγόρο απαιτείται πρώτα η απόφαση επί της αίτησης της οικονομικής παροχής.

Ο δικαστής αντιδρά με καθορισμό μιας δικάσιμης ημέρας εντός Οκτ. 94 γιά τις μηνύσεις που αφο-ρούν απραγία της εφορίας και καλεί τον ΕλΜηχ να παρουσιασθεί αυτοπροσώπως.

Ο ΕλΜηχ υποβάλλει αίτηση αναστολής της δίκης και ζητά απο το δικαστήριο την λήψη απόφασης στο αίτημα για οικονομική ενίσχυση γιά τις δίκες που αφορούν την απραγία της εφορίας, διαφορε-τικά αφήνει να εννοηθεί ότι θα προκύψει Θέμα προκατάληψης δικαστού.

Μετά απο αυτό η αρμόδια Σύγκλητος ανεβάλλε επ αόριστον την δίκη για την απραγία της εφορίας

Οι Μηνύσεις γιά απραγία εναντίον της εφορίας συσωρεύονται στο φορολογικό δικαστήριο

´

Οι υπάλληλοι της εφορίας έχουν αποκτήσει ρουτίνα. Η εφορία παίρνει κάθε χρόνο τις φορολογικές δηλώσεις του ΕλΜηχ και εκδίδει συνεχώς φορολογικά σημειώματα (1989,90,91 κτλ), και διαγράφει συνεχώς τις αποσβέσεις του ΕλΜηχ γιά την εν-τωμεταξύ ερειπωθείσα επένδυση του στην Ελλάδα.

Οι εγερθείσες ενστάσεις παραμένουν επίτηδες αδιεκπεραίωτες στο χρονοντούλαπο.

Η εφορία που ερωτήθηκε απάντησε ότι δεν θα τις επεξεργασθεί μέχρι να κοινοποιηθεί η δικαστική απόφαση στην αίτηση προσωρινής ανακοπής κατασχέσεων στις 9 Ενστάσεις που αφορούν τα εικονικά χρέη των ετών1979-88.

Μετά την κοροϊδία ακολουθεί σωρεία μηνύσεων κατά της εφορίας λόγω απραγίας

Τον Μάρτιο του 1994 κοινοποιείται η αναμενόμενη προσωρινή απόφαση και η 5. Σύγκλητος επικυρώνει παντελώς και ανεπιφύλακτα την ορθότητα των επιχειρημάτων του ΕλΜηχ και απορρίπτει τις ρασιστικές αυθαιρεσίες της εφορίας. Μεταξύ άλλων επιβεβαιώνει ότι από 1979- 1988 πρέπει να εφαρμοσθούν ο ευεργετικός γιά τον ΕλΜηχ Νόμος περί Ευρεσιτεχνών και η Διακρατική Συμφωνία Ελλάδας+Γερμανίας γιά την Αποφυγή Διπλής φορολόγησης. Αποφαίνεται επίσης ότι δεν υπάρχουν χρέη γιά να κινηθεί διαδικασία κατάσχεσης.

Μετά το ηχηρό αυτό ράπισμα, η εφορία μουλαρώνει και μπλοκάρει όλες τις αποφάσεις στις ενστάσεις μέχρι της τελικής απόφασης του δικαστηρίου στο ίδιο Θέμα. λογικό έτσι?

Συνεχίζεται/Fortsetzung folg/continua

 

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 11 Μαϊος 2014 16:47

σήμερα 102 | εχθές 178 | εβδομάδα 280 | μήνας 704 | συνολική 239917